Allt om Bostadsrätt

Allt om Bostadsrätt är en oberoende facktidskrift som vänder sig till föreningens styrelse. Alla styrelser har samma ansvar i sitt arbete. Det går aldrig att friskriva sig från detta ansvar, oavsett om föreningen är medlem i HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna , Fastighetsägareföreningen eller någon annan organisation.

Visst går det att avtala bort vissa saker med sin förvaltare, men det är ändå styrelsen som är ytterst ansvarig för allt som sker i föreningsarbetet. Det är styrelsen som beslutar om föreningens angelägenheter sedan de fått medlemmarnas förtroende på en stämma. Men styrelsen består oftast av lekmän, som kan ha behov av information om det som händer kring bostadsrätten runt om i samhället.  

Därför finns vi! Vi skriver om allt som berör föreningens och styrelsens angelägenheter, om juridik & ekonomi, bygg & teknik, bostadspolitik, försäkringsfrågor med mera. Du kan klicka dig fram till tidigare artiklar i menyn till vänster. Vill Du läsa mer kan Du också beställa lösnummer av tidningen eller läsa gamla nummer direkt på skärmen.