Att återställa ytskikt efter en skada

Det är den part som är skyldig att återställa ytskikt efter en skada som måste visa vilket skick dessa hade innan skadan inträffade.
Det menar Svea Hovrätt i en dom efter en vattenskada som inträffade i en förening i Uppsala.

Ytskikten
Det var i augusti 2011 som en manlig bostadsrättshavare upptäckte att hans lägenhet var översvämmad av avloppsvatten, som dock gick att torka upp och åtgärda utan att andra skador uppstod i själva lägenheten.
Det var ett  stopp i ett  avloppsrör i fastigheten som var orsaken till översvämningen.
Föreningen var ensam ansvarig för  röret,  och för reparationen anlitades en entreprenör som gick in genom vägg och trossbotten via lägenhetens kök och badrum. 
Men när det blev dags att återställa ytskikten i lägenheten, dvs golvmatta, kakel & klinkers, trälister och målning av väggar, uppstod en tvist mellan bostadsrättshavaren och föreningen om vem som skulle stå för kostnaden, varför byggföretaget tillfälligt avbröt jobbet.

Skyldighet
Parterna var överens om att föreningen skulle stå för återställandet, däremot inte till vilket skick.
Varken kök eller badrum var nyrenoverade och föreningen ansåg därför inte att de skulle vara tvungna att återställa till ”nyskick”.
Men bostadsrättshavaren påpekade att föreningen enligt lag är skyldig att även hålla lägenheterna i gott skick - inte bara fastigheten (Brl kap7 §4), och det gäller trots att de boende har egen underhållsskyldighet.
Hans lägenhet var väl underhållen innan skadan menade han och förklarade, via sitt juridska ombud, att här gäller samma sak som i fallet Brf Olof Knagge i Gävle, där föreningen återställde en lägenhet efter en brand, men inte fick låta den boende betala för så kallat åldersavdrag för ytskiktens värdeminskning.

Inte nyskick
Men föreningen menade att lägenheten inte hade reparerats sedan slutet av 1980-talet, och att det var upp till dem att avgöra om man skulle använda begagnade byggvaror eller inte. Och det höll hovrätten i princip med om. En bostadsrättsförening är bara skyldig att återställa till det skick som bostaden hade innan en skada inträffat, och har rätt att inom ramen för vad ”fackmässigt utförande” medger, avgöra om man vill använda sig av begagnat eller nytt material.
Samtidigt är det den part som ska stå för reparationerna, i det här fallet föreningen, som måste visa att en lägenhet var i sämre skick än normalt, om man vill kunna återställa med mycket slitet eller begagnat material.
Eftersom man inte kunde det dömde hovrätten föreningen att återställa lägenheten till ”gott skick”.
Om bostadsrättshavaren velat ha allt i ”nyskick”, som han själv hävdade, hade han förstås kunnat få det, men då hade han samtidigt också fått betala för mellanskillnaden själv.

Svea Hovrätt
Mål: 
T3964-14
2016-01-26