Blankett

Ska du renovera eller bygga om i din bostadsrätt? Visst går det bra. Din rätt att fixa och snygga till i din bostad är absolut, och kan aldrig inskränkas av föreningen. Du har alltid rätt att ändra sådant i lägenheten som du enligt föreningens regler (stadgarna) själv har underhållsansvaret för.  Men det finns undantag. Måla och tapetsera, lägga golv, byta vitvaror, luckor i kök med mera, har man alltid rätt att göra. Men att till exempel totalrenovera kök och badrum, ändra eller riva bärande innerväggar, slå upp hål för nya dörrar, flytta värmeelement eller ge sig på ledningar för värme, vatten, avlopp eller ventilation kräver föreningens godkännande. Elledningar är undantagna, så de får man ändra och laga själv med hjälp av behörig elektriker.

Men även andra åtgärder, som av någon orsak berör fastigheten och föreningen i övrigt, kräver föreningens tillstånd innan man sätter igång.

Skälet är förstås att felaktiga arbeten och material kan påverka fastigheten och föreningen negativt. Om en skada uppstår senare, kan föreningen kräva dig på ersättning om du inte tillfrågat styrelsen, även om arbetet är korrekt utfört. Men om du visar upp ett skriftligt godkännande från föreningen, går du alltid fri från att ersätta eventuella skador utanför lägenheten, så länge du inte själv orsakat skadan av slarv eller oaktsamhet. Har du inte fått godkänt, kan du däremot bli skyldig att återställa och ersätta föreningen efteråt.

Lyd därför vårt råd! Lämna in en skriftlig ansökan till föreningen innan du sätter igång något större projekt. Och den ska vara skriftlig - ett muntligt godkännande räcker inte - det har flera rättsfall visat, vilket vi även ger exempel på i flera artiklar i Bostadsrättshandboken. En färdig blankett att skriva ut och fylla i som ska lämnas in till styrelsen hittar du här.