Bostadsrättshandboken

BOSTADSRÄTTSHANDBOKEN 

Att bo i bostadsrätt har sina sidor, eftersom bostadsrätten är en speciell boendeform jämfört med hyres- och äganderätt. När man bor i bostadsrätt har man både rättigheter och skyldigheter i föreningen. Vår specialskrift BOSTADSRÄTTSHANDBOKEN innehåller det mesta om att köpa, äga & bo i bostadsrätt. Här kan du läsa allt om dina rättigheter och skyldigheter, försäkringsfrågor, föreningsjuridik, skatter & ekonomi, familjejuridiska frågor, att renovera och bygga om i bostadsrätt, inredning & design, styrelse & årsstämma, stadgarnas betydelse, och mycket mer. Kort sagt - en närmast komplett handbok till ett lågt pris.

Ur innehållet:

Köpa & Bo
Att tänka på när du ska köpa bostadsrätt. Rätt storlek på lägenheten - så mäter man. Att bo i bostadsrätt - dina rättigheter & skyldigheter, lagar & regler. Föreningens stadgar - viktigare än man tror. Så fungerar styrelse & årsstämma. Att skriva en motion - så gör du! Nya regler för andrahandsuthyrning. 

Lag & rätt
Medlemmar vann föreningstvister. Ditt underhållsansvar - komplett tabell. De fick skadestånd från sin egen förening. Se upp för olagliga avgifter. Kunskap bästa sättet att undvika tvister -men  hyresnämnden kan medla. 

Dina försäkringar
Rätt försäkring i bostadsrätt. Intressanta försäkringsfall. Vem ska stå för vad - du eller föreningen efter en skada?  

Att renovera och bygga om
Högsta Domstolen: Rätten att bygga om i lägenheten är absolut - men glöm inte föreningens bygglov. Ombyggnad mot din vilja - bara om åtgärden är nödvändig. Fel i bostadsrätt - så gör du. Renovera för skatten - så fungerar ROT-avdraget.

Rättsfall
Prejudicerande rättsfall - viktiga att känna till för alla som ska köpa eller bor i bostadsrätt.

Beställa?
Du kan beställa den senaste utgåvan av handboken direkt från oss. Klicka på beställ i menyn.