Fruktaffär blev pizzeria

Redan 1991 kom det här utslaget i Högsta Domstolen (HD) som klargjorde hur en bostadsrättslokal får användas.
Det var en bostadsrättsförening på Karlavägen i centrala Stockholm som stämde en lokalinnehavare för att han hade förvandlat verksamheten i lokalen från grönsaksbutik till pizzeria.
Föreningen ansåg att mannen, sedan han köpt lokalen från den tidigare ägaren, bröt mot stadgarna genom att ha ändrat både inredning och verksamhet utan föreningens godkännande.

Ändring
Enligt det ursprungliga avtalet fick lokalen inte användas till annat än ”affär”.
Ändringen påverkade också en annan av föreningens medlemmar, som även han drev restaurang i fastigheten, negativt, samtidigt som föreningen inte kunde erbjuda någon plats för avfallet från pizzerian, vilket det fanns krav på, påpekade föreningen.
Mannen protesterade och sa att han hade kontaktat både den tidigare affärsinnehavaren och dåvarande fastighetsägaren redan innan föreningen tog över huset, och fått klartecken att starta pizzerian.
I upplåtelseavtalet som han senare fick, angavs att lägenheten skulle användas som bostad, men i kontakt med styrelsen ändrades lydelsen till ”lokal” och ”affär”.
Styrelsen kände till att avsikten var att starta en pizzeria och ändringarna i avtalet gav honom den rätten, menade han.
Han medgav att han inte fick använda den andra restaurangens kylda soprum, men han hade istället installerat två kylskåp i det ordinarie soprummet som klarade att ta hand om hans avfall, påpekade han.

Annat utslag
Första instans, dåvarande Fastighetsdomstolen vid tingsrätten, gav pizzeriaägaren rätt.
Efter överklagan kom dock Svea Hovrätt fram till motsatt slutsats. 
Den ändrade användningen av lokalen gav upphov till matos och störande ljud på kvällar och nätter som var av "avsevärd betydelse" för de boende i huset.
Föreningen hade också påverkats negativt av den otillåtna ombyggnaden och sophanteringen, ansåg hovrätten.
Till sist hamnade ärendet i Högsta Domstolen (HD) , som tog upp fallet.
Enligt lagen får en bostadsrättshavare inte använda en lägenhet för annat ändamål än det avsedda, påpekade HD.
Eftersom verksamheten omfattade tillagning av maträtter, vilket normalt inte ingår i begreppet affär, skiljer sig verksamheten från det som angavs i avtalet.
Mannen kunde inte visa att föreningen känt till det innan.
Vid en jämförelse med en förhyrd lokal får visserligen den verksamhet som bedrivs ändras, men bara om hyresnämnden godkänner det.
Då de samlade olägenheterna var till nackdel för föreningen och dess medlemmar, var ändringen av sådan avsevärd betydelse  att bostadsrättslokalen förverkades

Högsta Domstolen
Mål: 
T497-90
1999-06-05