Lagtexter och laglänkar

Massor av bra information finns numera att hämta direkt på Internet. En nyhet är den officiella webplatsen:
http://www.lagrummet.se

Där hittar man i stort sett alla lagar, författningar, utredningar och propositioner som går att få tag på.

De viktigaste lagarna hittar du här:
Bostadsrättslagen (BRL):
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.htm

Lagen om ekonomiska föreningar (LEF):
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm

Bostadsrättsförordningen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910630.htm

Lagen om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910615.htm

Lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820352.htm

Lagen om avtalsvilkor mellan näringsidkare:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840292.htm