Nr 1 1996 Juridikens mysterier

Vem och vad är det som bestämmer hur våra svenska lagar ska tillämpas? Under alla år har svenska domstolar vägrat enstaka, processande bostadsrättsföreningar framgång, när de velat anta egna stadgar och frigöra sig från t.ex. intresseorganisationen HSB:s tvångsstadgar.

HSB-föreningarna Bergshamra och Västan i Solna försökte i början av 1970-talet, men fick nej i samtliga rättsinstanser - länsstyrelse, kammarrätt och regeringsrätt.

Många andra exempel finns, men de är starkt spridda i tiden och ofta med stora geografiska avstånd mellan varandra.

Det starkast vägande skälet till juristernas utslag har varit att föreningarnas beslut inte godkänts av organisationen i fråga enligt stadgarna.

Men idag, efter mer än 30 års processande, har plötsligt de lagkloka vänt på klacken! Visserligen är det numera Patent & Registreringsverkets bolagsavdelning (PRV) som har avgörandet i sin hand, men juridiskt sett borde detta inte medföra någons skillnad. Huvudprinciperna i våra grundlagar har inte ändrats under åren. Inte heller lagen om ekonomiska föreningar, som är den huvudsakliga basen för alla bostadsrättsföreningars verksamhet.

Däremot har den särskilda bostadsrättslagen tillkommit och ändrats flera gånger under tiden, dock utan att ha någon inverkan på föreningsrätten och den fria organisationsrätten som gäller oss alla.

Nu erkänner lagtolkarna på PRV, att de inte längre tänker stoppa en förening från att anta egna stadgar så länge de är korrekta och medlemmarna står bakom det hela via stämmobeslut!

Förändringen jämfört med tidigare är således total! Men vad är det då som har hänt, rent juridiskt? Inga nya lagar har stiftats! Inga särskilda, nya principer har antagits! Ingenting!

Jo, förklaringen är helt enkelt den, att HSB:s förbundsjurister insåg att det var dags för organisationen att överge den gamla vetorätten.

Det skedde i en skrivelse till Brf Jordbrukaren i Ludvika, som därmed blev den första HSB-förening i landet som fått PRV:s godkännande till stadgeändring och därmed utträde ur HSB, utan att HSB centralt först sagt OK!

Nu har flera andra föreningar dragit fördel av samma sak. Det senaste exemplet är Brf Regnet i Örebro, som klev ur HSB den 25 januari i år.

Det var också detta fenomen som kom Brf Nyckeln i Nacka tillgodo, när de som första stockholmsförening lyckades med konststycket att på samma sätt få klartecken från PRV, utan ett motvilligt ja från högkvarteret på Fleminggatan i Stockholm!

Samtliga föreningar som försökt tidigare har dock antingen misslyckat eller haft stora besvär, och mött närmast fanatiskt motstånd i sina försök att tillämpa den lagenliga föreningsfrihet vi har i vårt land.

Slutsatsen är därför, att det i själva verket har varit intresseorganisationer som HSB som hittills har fått bestämma hur lagar och regler ska tillämpas - inte jurister och domstolar!

Det går alltså inte att lita på lagar och regler, utan det är i själva verket samhällsutvecklingen som är det avgörande!

Vi tycker för vår del, att det är skrämmande att organisationer som HSB, Riksbyggen och andra, som enligt stadgarna opartiskt bara ska bygga goda bostäder åt folk, har kunnat tillskansa sig en sådan makt, att till och med landets högsta jurister varit fångna i en så stark saga, att den i framtiden skulle kunna komma att ingå som ett inslag i den svenska folktron.