Nr 1 2010 Bortstämda hyresgäster

Elva bostadsrättsföreningar i Stor-Stockholm, som kommit långt i arbetet med att försöka överta sina hus med bostadsrätt, riskerar att gå miste om dem sen de stämts av Hyresgästföreningen för påstådda oegentligheter under processen.
De juridiska turerna tar lång tid och en ny rödgrön majoritet i Stadshuset i höst kan mycket väl stoppa köpen efter septembervalet.
En av föreningarna som råkat ut för Hyresgästföreningens taktik är Brf Ånghästen vid Maria Bangata på Söder.
Köpestämma hölls i slutet av november förra året för att kunna ta över den ljusa och moderna fastigheten från den tidigare ägaren, kommunala Stockholmshem.
Den första köpestämman i november uppnådde inte en tillräcklig majoritet för att köpet skulle gå igenom. Av formella skäl tvingades man stryka tre av de 164 röster som krävdes av totalt 245 möjliga. Men på den senare stämman gick dock det hela igenom!

Men sen kom chocken! I februari stämdes föreningen av fyra boende som kräver att köpestämmans beslut rivs upp.
Bakom det hela ligger Hyresgästföreningen, som gjort en utredning av hur det hade gått till på stämman.
Av stämningsansökan framgår att man bl.a. anser att hyresgäster röstat med hjälp av ogiltiga fullmakter, en namnteckning var falsk, en fullmakt har upprättats efter stämman och att ett halvt dussin personer har bara veckor före köpestämman bokfört sig i huset, vilket inte uppfyller bostadsrättslagens krav på att man ska vara permanentboende för att kunna rösta. Folkbokföringen ska helt enkelt ha gjorts för skens skull.
Det finns också ett argument om att hyresgäster inte vistats tillräckligt mycket i huset för att de ska kunna räknas.

De fyra anmälarna vädjar till tingsrätten att den ska utvidga omfattningen av bostadsrättslagens bestämmelse.
De tycker att regeln kan tolkas så att en hyresgäst måste ha sin ”dygnsvila” i den bostad där han/hon är folkbokförd.
Lagen ställer dock inte detta krav utan där står  att det räcker med att vara folkbokförd på fastigheten, säger föreningen.
Hyresgästföreningen är dock säker på sin sak:
-Det kan konstateras att åtta ja-röster är ogiltiga. Föreningens beslut den 26 november är därmed inte giltigt.
Stämningen räckte för att Stockholmshem skulle frysa försäljningen.

I händelse av ett majoritetsskifte i Stadshuset kan föreningens enda räddning  vara  att processen går så fort att man hinner få ett köpebrev innan dess.
Föreningen har anlitat en advokat och andas självförtroende på hemsidan:
- Om tingsrätten dömer efter lagen, som innebär att om man är folkbokförd och har ett kontrakt på lägenheten, har man rätt att rösta.Då har vi alla röster hemma. Vi kan bevisa att de andra rösterna är giltiga, säger Ånghästens styrelse.

SBC:s vd Göran Olsson kallar stämningarna för ”skrämseltaktik”:
- Hyresgästföreningen ägnar sig just nu åt gammal hederlig härskarteknik, precis som de kapitalistiska fastighetsägare man säger sig slåss emot. De utnyttjar sitt övertag till att processa mot en liten bostadsrättsförening som saknar ekonomiska muskler. Man söker på olika sätt, tvärtemot en majoritets vilja, att stoppa ombildningar därför att man genuint ogillar dessa och vägrar att respektera demokratiskt fattade beslut.
Hyresgästföreningen vet att den svagare parten - bostadsrättsföreningen - aldrig ekonomiskt kan slåss mot denna jätte som visar alla muskler mot bostadsrättsföreningen.

- Vad är det man gör? Jo man stämmer med hjälp av några boende i en fastighet helt enkelt bostadsrättsföreningen under påstående att det beslut man fattat om köp av huset är olagligt eller felaktigt gjort.
- Genom att lämna in en stämningsansökan blockeras hela ombildningen effektivt under minst ett halvt år, eller mer sannolikt ett år. Under tiden tröttnar medlemmarna och hoppar av.
De blir oroliga för detta med processer och domstolar vilket kan skrämma vem som helst. För Hyresgästföreningen spelar det ingen roll om man har rätt eller fel bara man stoppar ombildningen. SBC uppmanar regeringen att avskaffa ”kvalificerad majoritet” för bostadsköp:
- För att en bostadsrättsförening ska kunna ombilda en hyresfastighet krävs att 67 procent av de boende röstar för förslaget. Regeln är mycket udda om man jämför med normala demokratiska majoritetsbestämmelser. Konsekvensen är att det skapas onödiga konflikter mellan grannar. Och ombildningsmotståndarna gör allt för att skrämma hyresgästerna från ombildning.
Lösningen är enkel; återinför reglerna som gällde fram till 1999, krav på enkel majoritet, menar SBC.

Fotnot: Hyresgästföreningen förlorade målet i tingsrätten, som förklarade att det är den adress där man är skriven som gäller som underlag för att få rösta vid en ombildning. Att man hyr ut i andra hand eller tillfälligt bor på annan plats m.m. spelar ingen roll. Hyresgästföreningen valde att inte överklaga utslaget.