Nr 1 2011 Sparkade intygsgivare kostade föreningar miljoner

Jäviga och slarviga intygsgivare har kostat flera föreningar miljontals kronor! På senare tid har  Boverket varnat flera intygsgivare eller återkallat deras behörighet.
Intygsgivarna har en nyckelroll eftersom de är de enda utomstående som har till uppgift att intyga att föreningarnas ekonomi är hållbar och pålitlig. Därför ställs det också höga krav. Föreningens styrelse utser dem och Boverket har en lista på de intygsgivare som är godkända.

Nyligen sparkade Boverket intygsgivarna Christer Bohman och Björn Rydén, för att de varit jäviga och slarvat med intygen till de ekonomiska planerna för Brf Utsikten och  Ludvig 20 i Västerås samt Brf Riddaren i Norrtälje. De tre föreningarna anmälde oberoende av varandra sina intygsgivare till Boverket, tillsammans med ytterligare tre föreningar, bland dem Brf Kantarellen på Lidingö som senare gick i konkurs. 
Den ekonomiska planen för Brf Utsikten fick till exempel ekonomin att verka guldkantad, men skenet bedrog. Intygsgivarna visade sig vara spinndoktorer som inte ens läst och gått igenom viktiga dokument som hade stor betydelse för hur man bedömde föreningens ekonomi.
De uppgav t.ex. samma uppgifter om föreningens ytor i två ekonomiska planer trots att det byggts till en hel del. Enligt intygen hade Bohman och Rydén tagit del av hyreskontrakt för lokaler och p-platser, men det fanns bara ett lokalkontrakt. De hade inte ens gått runt i och besiktigat fastigheten – vilket de ska enligt Boverkets bestämmelser.

Skarp kritik

Kritiken från Boverket är besk. Intygsgivarnas fel gjorde att det inte ens gick att bedöma om inköpspriset för fastigheten var rimligt.
Priset för Utsiktens fastighet låg på 34 miljoner kronor, men taxeringsvärdet är bara 7,8 miljoner kr. Föreningen betalade med andra ord alldeles för mycket.
- Det kan äventyra föreningens verksamhet. Intygsgivarna borde ha tagit del av ett värdeutlåtande för fastigheten, konstaterar verket. 
Föreningens om- och tillbyggnader kostade cirka 60 miljoner kr enligt den ekonomiska planen, men intygsgivarna hade inte kontrollerat några papper som rörde projektet. Siffrorna var mer eller mindre gripna ur luften.
- Projektunderlaget behövs för att bedöma risker kring fastighetsförvärvet, slutkostnaden och hållbarheten i föreningens verksamhet, summerar verket.

Lika illa var det med lånesiffrorna. Föreningen skulle enligt planen ha tagit ett lån på 46 miljoner kr, d v s långt över taxeringsvärdet och inköpspris. Det fanns inte ens uppgifter om lånelöfte eller om lånet var beviljat.
Listan är inte komplett, men visar att en förening i görligaste mån bör kontrollera intygsgivare samt deras ojävighet.
Här sätter Boverket ner en tung fot.
-Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för intygsgivarens opartiskhet, konstaterar verket.
Christer Bohman var anställd vid Forum Fastighetsekonomi som både värderade föreningens ena fastighet och var intygsgivare. Boverket anser att Bohmans tillförlitlighet minskas av företagets dubbelroll.

Dubbelroll

Det är inte helt ovanligt med sådana dubbelroller och lagen är inte helt tydlig om lämpligheten i detta, men det är klart olämpligt att intygsgivaren är anställd av samma företag som värderar föreningens fastighet, menar Boverket.
I en dom i kammarrätten trycks också på hur viktig det är att intygsgivaren är oväldig.
En man, som trots allt varit intygsgivare i tiotalet år, fick inte behörigheten förnyad eftersom han var medlem i styrelsen i den förening vars ekonomiska plan han godkänt.
Dubbelrollen bryter mot objektivitetsprincipen för intygsgivare,säger kammarrätten.
Intygsgivarparets fel och byggföretagets blunder kostade Brf Utsikten ett par miljoner kr.
- Vi fick skjuta till den summan som kapitaltillskott, säger ordföranden Åsa Berggren.

Banken

Man ska inte heller ta för givet att allt står rätt till ens om en bank står bakom intygsgivarna. På Saltö i Blekinge sålde till exempel Brf Flundran 4 sex lägenheter olagligt. I verkligheten handlade det om en byggande förening med en styrelse på två personer från projektören Saltöhem som inte hade rätt att sälja bostadsrätterna. Det fanns inget tillstånd från Bolagsverket att sälja med så kallat förhandsavtal. 
Föreningens ekonomiska plan, som intygats av Anders Fredriksson och Ole Lie från Stockholm, var slarvigt gjord. De hade t.ex. inte kontrollerat entreprenadavtalet, andra kontrakt eller om undertecknarna av planen var behöriga. Här är intygsgivarna anställda av Swedbank i Stockholm som också låg bakom finansieringen av bostadsrätterna. Banken har vägrat kommentera ärendet!