Nr 4 2012 Förening vann tvist om medlemskap

Riksbyggens Brf Helsingborgshus 49 vann tvisten om medlemskap  mot sin  tidigare medlem  Mattias Hammelfelt.
Bakgrunden beskrevs i  Allt om Bostadsrätt nr 2 - 2012.
Hammelfelt stämde i egenskap av säljare, vilket är unikt,  sin egen förening och krävde skadestånd för att de nekat medlemskap till tre olika köpare av hans bostadsrätt.
Han blev stående med sin tomma bostad och fick dubbla boendekostnader eftersom han själv redan köpt en annan bostadsrättslägenhet.
Föreningen lät  senare förverka lägenheten eftersom Hammelfelt under tiden inte betalade sin avgift. 
Kronofogden misslyckades dock med försäljningen och lägenheten återgick till före- ningen.

Stämde föreningen
Hammelfelt förlorade därmed helt möjligheten till intäkt från sin tidigare bostadsrätt! 
Mot den bakgrunden stämde Hammelfelt i-
stället föreningen och yrkade skadestånd på  cirka 300.000 kronor för utebliven försäljningsintäkt  i vart och ett av de tre fallen. 
Men domen i tingsrätten, som kom i slutet av september, gav föreningen rätt!
I domen sägs  att föreningen gjort riktiga bedömningar i samtliga fall.   

Flyttat ut
Mattias Hammelfelt flyttade till en ny bostadsrätt i en annan förening redan våren 2010, och hittade med hjälp av en  mäklare på Svensk Fastighetsförmedling en köpare till lägenheten i god tid innan dess.
Paret Berouz Jifroudi och Elkam Elham skulle betala 325.000 kr och tänkte i princip flytta in omgående.
Båda hade beviljats banklån, kronofogden var inte efter dem och de hade inga betalningsanmärkningar.
Men föreningen nekade paret medlemskap och  Hammelfelt tvingades därför se köpet gå tillbaka.

Spekulation
Mäklaren hittade inom kort nya köpare i paret Basir och Zakia Quamy.
Priset blev dock bara 300.000 kronor och tillträdesdag sköts fram till augusti.
Men inte heller de godkändes av föreningen,  och köpet gick därför återigen  tillbaka.
Mäklaren gav dock inte upp och hittade två nya köpare i november.
Paret Idris och Shaha Kiqiki ansökte även de om medlemskap, men för tredje gången sa föreningen nej!
Hammelfelt menade att föreningen inte gjort en objektiv bedömning i medlemskapsfrågan. Samtliga köpare uppfyllde kraven för medlemskap varför föreningen orsakat honom skada  på grund av utebliven försäljningsintäkt, anförde han.

Många oklarheter
Enligt föreningen fälldes dock de första köparna för att kvinnan inte hade något fast jobb och för att paret faktiskt  skulle bo i var sin lägenhet i fastigheten.
De hade gemensamma barn, som dock inte kom överens, och paret hade därför beslutat att bo på skilda håll.
Föreningen misstänkte att mannen var med som förvärvare av lägenheten i spekulationssyfte och att han bara skulle stå med som andelsägare - vilket föreningen har rätt att säga nej till enligt lagen.
I fall nummer två upptäckte föreningen att köparnas inkomster inte stämde med medlemsansökan. Uppgivna 200.000 kronor i årlig inkomst för var och en, var i själva verket cirka 95- respektive 70.000 kronor.
När den tredje ansökan kom in,  kunde styrelsen visserligen konstatera att de sökandes ekonomiska situation var fullt godtagbar.
Vid kontakt med den ”systerförening” där paret bodde, framkom emellertid att  paret upprepade gånger varit sena med att erlägga avgiften.
Föreningens ordförande hade också vid ett par tillfällen tvingats besöka familjen för bråk mellan de vuxna barnen och grannar, då de låtit familjens hund  göra hotfulla utfall med mera, vilket resulterat i två varningsskrivelser.
Paret hade uppgett att de ensamma skulle bo i den nya bostaden, men det visade sig vara fel eftersom hela familjen skulle mantalsskrivas på adressen, dvs även de tre barnen.

Utredning och dom
Tingsrätten konstaterade att en bostadsrättsförening i själva verket har små möjligheter att neka en köpare medlemskap.                                     
Köparen har också rätt att låta pröva frågan vid hyresnämnden, om ansökan lämnas inom en månad från dag för beskedet.
En säljare däremot, kan bara yrka skadestånd , så som Hammelfelt gjort, men måste då visa att föreningen gjort en oseriös eller subjektiv bedömning.
Men i inget av de uppgivna fallen kunde Hammelfelt visa att styrelsen behandlat ansökningarna felaktigt, menade tingsrätten.
Mattias Hammelfelt förlorade därför målet och fick, utöver sin förlorade bostadsrätt, betala föreningens rättegångskostnader på cirka 120.000 kronor!
- Det är tråkigt för Mattias, men det här visar att vi har behandlat frågan korrekt och att vi har tagit rätt beslut baserat på de uppgifter vi haft, säger föreningens ordförande Naim Kuci.
-Jag kommer att överklaga. Jag tror att det finns fler som sitter i samma sits som jag. Det finns säkert ett stort mörkertal, säger Mattias Hammelfelt.
En kort tid efter utslaget kunde makarna Quamy köpa en annan bostadsrätt i föreningen, med stöd av förbättrade inkomstuppgifter.
Om någon av köparna, till exempel de, hade låtit hyresnämnden pröva frågan om medlemskap i första skedet, hade kanske Mattias Hammelfelt aldrig behövt förlora några pengar.