Nr 4 2012 Misteln tog sin mats ur skolan

Efter åratal av strider med HSB Malmö tog Brf Misteln sin mats ur skolan och gick ur organisationen förra året – och har inte ångrat utträdet ett ögonblick! Arbetet inom föreningen löper smidigare och utgifterna har minskat. Samverkan med grannföreningar och bra enskilda förvaltare har tagit över. På väggen i föreningslokalerna vid Amiralsgatan i centrala Malmö hänger Sydsvenska Dagbladets löpsedel från den 11 maj 2007 i en glänsande aluminiumram:
”HSB ville utesluta frågvis förening”.

Lång strid
Då hade striden mellan föreningen, anförd av ordföranden Bo Linde, redan pågått i ett par år. Men HSB-ledningen kokade över när Misteln inte ville ge sig och krävde ut den information den ville ha och hade rätt till. Föreningarna har ju rätt att både ställa frågor och få information på den regionala HSB-stämman, men ämnet verkade känsligt som ett färskt sår. HSB-Malmös dåvarande styrelse försökte skrämma Misteln redan 2005 att sluta med sina försöka att få veta hur det stod till med ekonomin för stadens välkända symbol, bostadstornet Turning Torso i Västra Hamnen.

Den korkskruvsvridna byggnaden har visserligen fått flera internationella utmärkelser, men dåvarande vd:n Johnny Örbäcks skapelse baserad på en ide´ av konstnären och arkitekten Santiago Calatrava blev ett svart hål för HSB-Malmö – den kostade närmare 1,6 miljarder kr i stället för projekterade 400 miljoner kr. Tornet blev så dyrt att det inte gick att sälja bostadsrätter utan det hyrdes ut i sin helhet – till att börja med framgång, men nu står ett antal lägenheter tomma och drar pengar. HSB-Malmö ville aldrig avslöja vad tornet kostat, men Misteln envisades med att fråga.

Liten förening
Misteln är en liten förening med 64 lägenheter vid Amiralsgatan mellan centrum och det berömda Rosengård. Svaret på Mistelns frågor hade egentligen redan visats på HSB-Malmös stämma våren 2006. Styrelsen projicerade en skärmbild med tornets budget, men bilden försvann så fort att ingen riktigt han få grepp om läget.
Misteln tog sig an en stor motståndare...HSB Malmö är en av Sveriges största regionala bostadsrättsföreningar med föreningar i Malmö, Vellinge, Svedala, Trelleborg och Lomma och man kan räkna med att cirka en fjärdedel av bostäderna i Malmö har en HSB-lya.
Striden antog något tragikomiska proportioner när Misteln ville ta del av den visade uppställningen. HSB-Malmös styrelse vägrade blankt att lämna ut uppgifterna. Ledningen förklarade att tornets ekonomi var en företagshemlighet och informationschefen Bengt Skånhamre jämförde fallet med CocaColas recept:

"Förmodligen är den mest kända affärshemligheten receptet till drycken CocaCola och oavsett antalet aktier i bolaget går det inte att få ut receptet".´Misteln hade möten bl a med HSB Malmös dåvarande ordförande Alf Gustavsson  och vd Lars Danielsson, men fick aldrig svar. Först i november 2006 hörde ledningen av  sig till Misteln, men då genom advokaten Fredrik Bogren:

-Ytterligare skriftväxling eller agerande från er sida med avseende på ställda frågor kommer endast att bemötas rättsligen, skrev advokaten.

Skulle tystas
Bo Linde kunde bara tolka brevet som ett försök att tysta föreningen:
-HSB är en koloss. Detta sätt öppnar för diktatur och att man kan bete sig hur som helst!
HSB Malmö backade något senare och förklarade att det inte handlade om ett hot, men förklarade att man använde sig av Fredrik Bogren för att man inte kunde avsluta diskussionen på något annat sätt! Ledningens agerande ledde till en storm bland medlemsföreningarna och snart backade ledningen på årsstämman i april 2007.
Turning Torsos kostnader publicerades i årsrapporten.Ledningen misstog sig om den trodde att Misteln skulle gräva ner stridsyxan. I stället ställde Misteln ett stort antal frågor till ledningen om dess agerande och om vad föreningen såg som oegentligheter och felaktigheter under vårstämman 2007. HSB Malmö ilsknade till ordentligt och ordförande Alf Gustavsson hotade att utesluta föreningen, vilket var den första gången i organisationens över 80-åriga historia
"Medlem, som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling, som skadar föreningens intresse, kan uteslutas ur föreningen", står det i HSB Malmös stadgar.  
Striden kostade enligt HSB”orättmätigt mycket tid och engagemang vad avser styrelse och ledning” och ledningen tog illa vid sig att Misteln ”arbetar aktivt” för att engagera massmedia. Ilskan ökade bara när Misteln klandrade vårstämman i tingsrätten och pekade på ett antal felaktigheter i protokoll och under stämman.
-Vi fick ett brev från deras dåvarande jurist Blanca Kruljac. Hon skrev att det var ett rent beslutsprotokoll och att om innehållet i protokollet inte stämde med vad som beslutades under stämman, var det stämman som gällde. Protokollet hade alltså inget värde, minns Bo Linde.
Men juristen medgav vissa fel. Protokollet var ”knapphändigt”, fakta hade utelämnats eller återgivits felaktigt eller kunde missuppfattas. Tingsrätten begärde mer förklaringar och förtydliganden av föreningen, men Misteln tyckte att Paris inte var värt en mässa och valde förlikning med HSB Malmö.

Förlikning
Om man kan tala om rättvisa, gick det illa för både Alf Gustavsson och Lars Danielsson. Danielsson fick sparken efter ha förhandlat sig till en löneförhöjning i all hemlighet av Gustavsson, men också för att han agerat för hårt och okänsligt. Gustavsson nekades ansvarsfrihet av stämman och fick lov att gå. Däremot frikändes skaparen av Turning Torso, Johnny Örbäck, av rätten efter att ha varit anklagad för oegentligheter i samband med byggandet.
Nu vill HSB Malmö sälja Turning Torso, bl a för att täcka kostnaderna för ett nytt stort hyreshusområde – projektet Draken - vid gamla Bulltofta flygfält. HSB har stora problem i marknadsföringen och hyresgäster erbjuds ett par års gratis boende...
-HSB måste få ut omkring 1,7 miljarder för tornet och jag tror att det är omöjligt. Prospektet är dessutom hemligt. HSB mörkar som vanligt, säger Bo Linde.  
Nu har HSB:s våta dröm blivit uppfylld i och med att Misteln dragit sig ur. Föreningen hade redan före skilsmässan plockat ut sina pengar från HSB.
-HSB ansåg att vi borde ha 10 miljoner kr hos dem men erbjöd inte lika goda villkor som banken. Där ligger de nu, säger Bo Linde.
Föreningen vann ekonomiskt även på annat sätt med utträdet.

Lägre kostnader

HSB höjde för ett par år sedan föreningsavgiften från 250 till 400 kr per lägenhet, vilket kan översättas till en 60-procentig höjning. Den ständige HSB-ledamoten i föreningsstyrelsen kostade 700 kr per sammanträde, vilket föll bort. Förvaltningen lades ut på ett litet företag i närheten och Bo Linde upplever att kontakten med företaget liksom dess arbete med god kännedom om föreningen är mycket bättre och billigare än HSB. Grannsamverkan med flera föreningar runtom om gemensamma elinköp kommer att leda till mycket färre huvudmätare -medlemmarna har individuell mätning – och får till följd besparingar på cirka 60 000 kr inom tre-fyra år.
Mörkandet, hoten och HSB:s agerande skapade ett förtroendesvalg. "We cannot go on with a suspicious mind", som Elvis Presley sjunger. Bredbandsuppkopplingen var ett typiskt irritationsmoment. Misteln var uppkopplad på HSB-Telias bredband Bolina, men Bolina avslutades förra året.
-I stället ville man att vi skulle skriva på ett tioårskontrakt in blanco utan prisuppgifter om ett nytt nät, minns Bo Linde.
Föreningen skaffade sig ett billigare och bättre system.  Bo Linde upplever att det är lättare att jobba i styrelsen nu när HSB-ledamoten är borta:
-Dessutom är vi bara tre i styrelsen och inga suppleanter. Ju färre ledamoter, desto snabbare kan man nå fram till ett beslut.

Svårt rekrytera
Men en blick ut över föreningslandskapet i omgivningen inger samtidigt oro. Ett fåtal drar föreningarna och det har blivit allt svårare att rekrytera folk till styrelserna:
-Det finns föreningar här som står utan ordförande och där HSB-ledamoten i styrelsen tagit över klubban. En sådan ledamot ambulerarar mellan flera föreningar. Det har ju föreslagits att föreningarna skulle skaffa sig professionella styrelser, men det skulle bli dyrt.
Av samma skäl motsätter sig Bo Linde en friare uthyrning av lägenheterna. Hur ska man veta vem som bor i huset och rekryteringen till styrelsen blir ännu svårare än förut. Styrelsen går in för att lära känna alla nya medlemmar. Föreningen har en tämligen jämn fördelning mellan unga, medelålders och pensionärer och omsättningen uppgår till tiotalet lägenheter om året.

-Vi hänger inte upp informationslappar i trappuppgångarna utan har i stället öppet hus en gång i månaden. Medlemmarna kommer på eget ansvar och initiativ – man kan inte vara dadda åt folk. Dessutom har vi tillsyn av lägenheten när någon flyttar in och vi bekantar oss och informerar. Framtiden verkar ljus!