Rätt adress - ny kontaktperson?

Brukar ni läsa Allt om Bostadsrätt och/eller Styrelsehandboken?  
Då vet ni redan att vi distribuerar våra tidskrifter i ett exemplar utan kostnad till Er förening.
Men vi skickar aldrig våra tidskrifter till en förvaltare eller organisation. Istället lägger vi då själva in en kontaktperson eller adress till er brevlåda om vi vet att en sådan finns.
Men antalet ändringar till Bolagsverket är numera så många att inte ens vi alltid hinner med.
Vill Ni ha våra tidskrifter även i fortsättningen?
Hjälp oss i så fall genom att ange er direktadress eller namn på önskad mottagare:

Ja,tack. Sänd tidningen Allt om Bostadsrätt/Styrelsehandboken till: