Skriftligt tillstånd krävs vid ombyggnad

Ett par i Nacka utanför Stockholm rev en vägg i lägenheten utan skriftligt tillstånd, och tvingades betala cirka 170.000 kronor till föreningen för åtgärder
och rättegångskostnader.

Betong
Det var 1999 som paret rev en vägg mellan kök och vardagsrum i sin bostadsrätt i  HSB-föreningen
Barrträdet i Nacka.
Väggen var 15 cm tjock och gjord av armerad betong. Innan arbetet började hade de ringt förvaltaren och fått veta att väggen kunde rivas så länge den inte var bärande, och att styrelsen kunde lämna tillstånd till ombyggnaden.
Makarna tog det som ett godkännande och satte igång med sitt väggprojekt. Men när grannar började klaga på buller från lägenheten såg förvaltaren sig tvungen att kontrollera saken. Han meddelade styrelsen och kallade därefter in en byggentreprenör för att återställa den rivna väggen. När föreningen sedan krävde makarna på ersättning för åtgärderna protesterade de och en tvist uppstod.

Tingsrätten
I tingsrätten hävdade paret att de kände till föreningens bestämmelser, och att de just därför ringt upp förvaltaren för att kontrollera om väggen verkligen gick att riva.
De  menade att förvaltaren vid samtalet faktiskt gav dem ett muntligt tillstånd till rivningen.
Tingsrätten gick dock i sin dom helt på föreningens linje.
Även om det saknas skäl att misstro någon av parterna, samt att de faktisktkan ha missuppfattat varandra, är det alltid bostadsrättshavarens ansvar att skaffa
skriftligt tillstånd för sådana åtgärder som krävs enligt bostadsrättslagen kapitel 7 paragraf 7. Om en felaktig åtgärd betraktas som vanvård, kan också nyttjanderätten faktiskt förverkas,  
samtidigt som bostadsrättshavaren måste ersätta skadan, menade tingsrätten.

Tillstånd krävs
Paret överklagade men hovrätten kom fram till samma sak. En bostadsrättshavare som bygger om och renoverar i sin lägenhet bör således begära skriftligt tillstånd från föreningen
innan han sätter igång större projekt. Ett muntligt ja räcker inte, eftersom fel och tvister kan uppstå långt senare, när föreningen har en ny styrelse och bostadsrätten har bytt ägare både en och kanske flera gånger.

Svea Hovrätt
Mål: 
T 8845-02
2005-04-02