Styrelsebeslut räcker för fönster & dörrar

Styrelsen i en bostadsrättsförening har rätt att på egen hand fatta beslut om byte eller renovering av ytterdörrar och fönster i fastigheten.
Men om man ändå väljer att ta upp frågan på en stämma, kan förslaget röstas igenom med enkel majoritet av de boende. Varken högre röstetal eller hyresnämndens godkännande behövs, enligt ett utslag i hovrätten som handlade om ett fönsterbyte.

Säkerhetsdörrar
Motsvarande ärende har tidigare tagits upp i ett fall i Västerås. 
Där ville en bostadsrättsförening byta till nya säkerhetsdörrar i alla lägenheter.
Men några medlemmar, som själva bytt till säkerhetsdörr tidigare, protesterade och menade att det rörde sig om ett regelbrott eftersom föreningen själv hade delat ut lappar om säkerhetsdörrar några år innan, vilket flera boende också nappade på. 
Dessutom har medlemmarna eget underhållsansvar för ytterdörrarna, åtminstone beträffande skötsel och målning på insidan, menade de.
Detsamma gäller i de flesta föreningar också  beträffande fönster, där de boende själva brukar svara för målning och skötsel av bågarnas insida.

Påverkar inte
Men det inre underhållsansvaret i dessa fall berörs inte av lagens ombyggnadsregler.
Ett byte av dörrar eller fönster  är inte en så väsentlig förändring av lägenheten att det räknas som en ombyggnad.
Det krävs därför varken kvalificerad majoritet på en stämma, eller hyresnämndens godkännande för att kunna genomföra dessa beslut i en förening.
Det räcker i själva verket med ett enkelt styrelsebeslut, menar hovrätten

Fönsterbyte
I fallet med fönstren handlade det om en förening i Stockholm där stämman fattat beslut om byte till nya, mer energisnåla fönster på ett våningsplan där de gamla fönstren var uttjänta. Några boende protesterade och menade att det hela måste ses som en ombyggnad, eftersom de nya fönstren var av annat material än de gamla, och de nya glasen så pass mycket mindre att de påverkade ljusinsläppet i bostaden.
Och som bekant säger lagreglerna att om en lägenhet kommer att förändras av ett ombyggnadsbeslut, måste det godkännas av den boende, och i annat fall också av hyresnämnden för att få genomföras.
Men hovrätten konstaterade kort, liksom i fallet med dörrbytet i Västerås, att den här typen av enkla åtgärder inte  omfattas av det strängare lagkravet eftersom det inte är frågan om en ombyggnad.
Enstaka medlemmar kan med andra ord inte överklaga den här typen av beslut, och hyresnämnden ska då inte heller ta upp dem.

Svea Hovrätt
Mål: 
ÖH6074-13
2014-03-26