Vardagsljud ingen grund för förverkan

Regelbundna vardagsljud, som t.ex. pianospel, är ingen skälig grund för förverkan av en bostadsrätt.
Den välkända domen i Högsta Domstolen (HD) som kom 1991,  blev en smärtsam örfil åt styrelsen i HSB Brf Ekhammar i Upplands Bro, som ville bli av med den kvinnliga medlem som utövade  pianospel i sitt blivande yrke.
Föreningen ansåg att kvinnan inte följt reglerna om att iaktta sundhet, ordning och skick i boendet och inte heller hade ändrat sitt beteende efter upprepade tillsägelser.

Stämning
Föreningen hade tröttnat på det dagliga pianoklinket så till den grad att man stämde sin medlem och yrkade på förverkan.
Man hade försökt komma fram till en kompromiss sedan grannar klagat, vars barn inte kunde sova eller sköta sin läxläsning. 
Man hade konstaterat att kvinnan övade ett par timmar varje dag, utom fredagar, och dessutom ofta ännu längre på helgerna.
Redan i tingsrätten avslogs emellertid föreningens klagomål. 
Pianospelet pågick aldrig efter klockan halv åtta på vardagar och endast dagtid vissa helger.  Andra helger tillbringade kvinnan i sitt sommarhus och övade då där.
Att vissa grannar besvärades var inte ett tillräckligt skäl för att förverka en bostadsrätt enligt §28 i bostadsrättslagen, menade rätten.  

Samma utslag
Föreningen överklagade till Svea Hovrätt som dock kom fram till samma slutsats.
Ett hovrättsråd hade emellertid motsatt syn och tyckte att eftersom det fanns möjligheter att begränsa ljudet med hjälp av isolering och annat, måste lika stor hänsyn tas till grannarnas önskemål som den pianospelande kvinnans, och av det skälet borde bostadsrätten kunna förverkas.
Till sist hamnade ärendet i Högsta Domstolen (HD) sedan föreningen velat få fram ett prejudikat i frågan.
HD menade att ljudnivå, frekvens på spelande, tidsrymd och tidpunkt på dygnet var avgörande faktorer.
Med hänsyn till kringboende måste också den musicerandes intresse vägas in.
Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att idag spela och lyssna med hörlurar samtidigt som ljudnivån hålls nere, menade HD.
Föreningen hade dock inte ställt några särskilda krav eller lämnat förslag i den riktningen, som deras medlem utan särskilt höga kostnader skulle ha kunnat ta till sig.

Får tåla
Den samlade bedömningen var därför att pianospel, även om det var regelbundet förekommande och pågått under lång tid, inte kunde ligga till grund för förverkan av en bostadsrätt.
Högsta Domstolen avslog föreningens yrkanden och kvinnan kunde fortsätta sitt spelande.
Normala ljudnivåer som uppstår till följd av normal livsföring får man således tåla när man bor i bostadsrätt.

Högsta Domstolen
Mål: 
T65-91
1991-10-31