Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsrätten ändrade Bolagsverkets nej

Malmöhus 22
Google maps
Förvaltningsrätten ändrade Bolagsverkets nej till extra stämma här i Brf  Malmöhus 22. Återstår nu att se vad resultatet blir. Bild: Google Maps. 

För ett år sen lämnade ett antal medlemmar i Riksbyggens Brf Malmöhus 22 in en ansökan om extra stämma till föreningen. Men det blev nobben. När ansökan nådde Bolagsverket hade styrelsen dribblat bort korten och hävdade att antalet inte nådde upp till tiondelskravet av de 590 röstberättigade medlemmarna. Underskrifterna i ansökan hade lämnats in i två omgångar, dels i juli och resterande del i augusti förra året, vilket var orsaken till föreningens nej. Man ansåg att det rörde sig om två olika ärenden som inte alls hörde ihop. Bolagsverket gick på styrelsens linje och underkände ansökan.
Men ärendet överklagades och i juni i år godkände Förvaltningsrätten medlemmarnas begäran. Bolagsverket måste därmed omgående kalla till extrastämma eftersom det klart framgick att totalt 62 medlemmar låg bakom ansökan - inte 48 som styrelsen hävdade. Dessutom var det klart att de samlade underskrifterna avsåg samma sak, menade rätten, och kom fram till slutsatsen att ansökan ska godkännas. 
De boende har samlats i ett medlemsråd som granskar föreningens ekonomi och ska föreslå ett åtgärdspaket. Rådet påpekar att deras förening har 25 procent högre avgifter, fördubblad belåning och därmed fem gånger högre räntekostnader jämfört med ”tvillingföreningen” Malmöhus 23 som är exakt lika stor och som byggdes samtidigt. 
”Anmärkningsvärt och antagligen unikt i landet är att två stora föreningar med 590 bostäder var som är exakt likadana, lika gamla och ligger intill varandra, Malmöhus 22 och Malmöhus 23 på Högaholm i Malmö, vid en jämförelse visar att den förstnämnda, helt i Riksbyggens regi, kostar sina medlemmar 50% mer att förvalta än den andra som har konkurrensutsatt sina förvaltningsfunktioner.
Annars brukar det vara mycket svårt att jämföra bostadsrättsföreningar med varandra, även när årsavgiften per kvadratmeter används som måttstock, bostäderna brukar vara olika och transparensen obefintlig, med mera", skriver rådet.
"Men i vår - av Riksbyggen ”kapade” - förening är avgiften 25% högre än i grannföreningen och 45% högre än genomsnittet i Malmö (inkluderade nyproducerade lägenheter på premiumlägen) samt 29% högre än landets genomsnittliga årsavgift.  Årsavgiften i vår förening ligger nästan i nivå med skandalomsusade ”Kinesiska muren” och högre än det plundrade, praxisgivande fallet HSB Brf IDA här i Malmö”,  fortsätter rådet.
-    Anledning är misskötsel, kunskapsbrist och förmodad korruption, säger Pablo Villar, som är den medlem som drivit frågan för de övrigas räkning.

Enligt åtgärdsplanen vill man minska Riksbyggens tjänster till ett minimum och upphandla separat teknisk och ekonomisk förvaltning i konkurrens, hyra ut tomma lokaler, ändra hanterandet av p-tillstånd och ”eliminera” nuvarande förvaltares extra påslag. Besparingen skulle uppgå till cirka 3 miljoner, och medge en avgiftssänkning på 10 procent.   
I steg 2 och 3 skulle därefter en översyn av ett flertal ”övriga kostnader” enligt åtgärdsplanen kunna minska de totala kostnaderna från 10 miljoner till cirka 5,1 miljoner kronor per år, vilket skulle medföra en möjlig sänkning av nuvarande årsavgift på 915 kr per m2 till 768 kr per m2.
Det återstår nu att se vad resultatet från den extra stämman faktiskt blir. 

Dom: Förvaltningsrätten i Härnösand 
Mål 384-24E
2024 06 19