Rättsfall Datum
Styrelse fälld för diskriminering 1979-10-31