Välkommen till tidningen Allt om Bostadsrätt

Välkommen till BoFakta Media & Förlag och våra tidskrifter som finns i tre versioner: nyhetstidningen Allt om Bostadsrätt, grundad 1994och Styrelsehandboken,som båda är avsedda för föreningens styrelse, samt Bostadsrättshandboken för dig som ska köpa eller  redan bor i bostadsrätt.
Läs mer om respektive publikation genom att klicka i menyn till vänster.

Artikelarkiv

Nr 3 2018 Förlikning i tvist om förhandsavtal

Hur starkt är egentligen konsumentskyddet i bostadsrätt?
När reglerna om så kallade förhandsavtal vid köp av bostadsrätt infördes 1991, i samband med att bostadsrättslagen ändrades, hette det att huvudskälet var att det skulle bli lättare för konsumenten att göra tillval i den blivande lägenheten.
Men det är förstås inte hela sanningen.  Ännu viktigare var det för bostadsbildarna att knyta upp intresserade kunder så tidigt som möjligt i byggprocessen, som numera snarare har blivit längre, trots alla försök att underlätta byggandet.

Nr 3-2017: Extra stämma? Domstol prövar beräkning av 1/10-del

Vad innebär egentligen begreppet 1/10-del av samtliga medlemmar när en minoritet begär en extra stämma i en bostadsrättsförening?

I november 2016 nekade Bolagsverket ett 30-tal boende i en Riksbyggenförening i Halland en extra stämma, eftersom man ansåg att antalet medlemmar som låg bakom skrivelsen inte var tillräckligt stort.
Föreningen hade, inte oväntat, vissa invändningar mot sina medlemmars begäran, och bifogade en medlemsförteckning där det  uppgavs att det totala antalet medlemmar var 390.

Nr 3 2016 Viktigt att utreda skador noggrant

Det viktigaste, men också oftast det svåraste, när en skada har inträffat i bostadsrätt är att utreda orsaken. Så länge det bara är fastigheten eller en enskild lägenhet som berörs uppstår i regel inga problem. 

Men om en skada omfattar både en eller flera lägenheter och byggnaden samtidigt, måste det hela utredas noggrant innan allt kan regleras. Och i bostadsrätt tillkommer de så viktiga stadgarna som ofta skiljer sig markant från förening till förening.

Nr 3 2016 Minskad avdragsrätt hot mot egna tillskott

Skräcken för räntehöjningar är en vilande mardröm för många bostadsrättsföreningar.
Det finns emellertid en verksam medicin för att göra föreningen mindre räntekänslig – så kallade kapitaltillskott.
Allt fler föreningar har infört dem och har kunnat sänka avgifterna och öka värdet på de lägenheter för vilka tillskott betalats in.

Subscribe to Startsidan innehållsflöde