Välkommen till tidningen Allt om Bostadsrätt

Välkommen till BoFakta Media & Förlag och våra tidskrifter som finns i tre versioner: nyhetstidningen Allt om Bostadsrätt, grundad 1994och Styrelsehandboken,som båda är avsedda för föreningens styrelse, samt Bostadsrättshandboken för dig som ska köpa eller  redan bor i bostadsrätt.
Läs mer om respektive publikation genom att klicka i menyn till vänster.

Artikelarkiv

Nr 3-21 Stadgarna - viktigare än man kanske tror

Var går gränsen för föreningens respektive den boendes underhållsansvar i bostadsrätt?
Högsta Domstolen har tidigare prövat frågan beträffande t.ex. ytskikt, där slutsatsen blev att det är bostadsrättshavaren själv som ska stå för återställande av dessa efter en skada som föreningen varit skyldig att åtgärda, så länge det inte är frågan om brand eller vatten-
ledningsskada. Men något utslag i övrigt har tidigare inte prövats, förrän nu. Läs mer om Nr 3-21 Stadgarna - viktigare än man kanske tror

Nr 3-21 Dom om 1/10-delsregeln: En bostadsrätt-en röst gäller

 

Det är bara när bostadsrättslagen (BRL) hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen) som den senare ska tillämpas i en bostadsrättsförening.  Det gäller även när en minoritet av medlemmarna begär en särskild granskning i något ärende. Läs mer om Nr 3-21 Dom om 1/10-delsregeln: En bostadsrätt-en röst gäller

Nr 3 2018 Förlikning i tvist om förhandsavtal

Hur starkt är egentligen konsumentskyddet i bostadsrätt?
När reglerna om så kallade förhandsavtal vid köp av bostadsrätt infördes 1991, i samband med att bostadsrättslagen ändrades, hette det att huvudskälet var att det skulle bli lättare för konsumenten att göra tillval i den blivande lägenheten.
Men det är förstås inte hela sanningen.  Ännu viktigare var det för bostadsbildarna att knyta upp intresserade kunder så tidigt som möjligt i byggprocessen, som numera snarare har blivit längre, trots alla försök att underlätta byggandet. Läs mer om Nr 3 2018 Förlikning i tvist om förhandsavtal

Nr 2 2016 Köpare förlorade balkongrätt

En bostadsrättsförening har full kontroll över sin fastighet och behöver inte gå med på vilka önskemål som helst från sina medlemmar. Läs mer om Nr 2 2016 Köpare förlorade balkongrätt

Subscribe to Startsidan innehållsflöde