Ny balkong inget tvång

Nya balkonger är inget angeläget bygge i en bostadsrättsförening. Enskilda medlemmar har rätt att säga nej till en ny balkong även om hela projektet då faller. Det konstaterar Svea Hovrätt i en principiellt viktig dom som kom 1999.

Bygga nytt

Det var HSB-föreningen Annexet i Täby
norr om Stockholm som planerade att bygga
balkonger på samtliga 210 lägenheter i
fastigheten.
På en stämma röstade 117 av 139 närvarande
för förslaget, medan de övriga 22 var emot.
Vid en förfrågan hade dessförinnan 60 medlemmar
uttryckt önskemål om att kunna glasa
in sina befintliga balkonger, vilket inte gick
så länge det saknades balkong på lägenheten
ovanför.
Föreningen hade förankrat projektet med
hjälp av konsult, och kostnaden skulle därefter
finansieras med en avgiftshöjning.
I det skedet vände sig 9 medlemmar till hyresnämnden
för att få ett fristående utlåtande om planerna.
En medlem som vittnade menade att projektet
borde kunna genomföras billigare om man
hoppade över balkonger för dem som inte
ville ha.
En annan förklarade sig nöjd med sin lägenhet,
trots att den endast hade så kallad fransk
balkong, och kallade föreningens förslag för
”en totalitär lösning”.
Föreningen ansåg att balkongbygget skulle
ses som en förbättring av fastigheten och att
balkongbygget var av liten betydelse för
enskilda medlemmar.
Styrelsens förslag skulle vara en angelägen
åtgärd för majoriteten.
”Den som inte vill utnyttja balkongen kan
ju låta bli att göra det”, menade föreningens
juridska ombud, HSB:s tidigare chefsjurist,
Ingrid Uggla, i rätten.

Lagregler

Lagen säger att om en eller flera bostadsrättshavare
inte samtycker till en beslutad
förändring, blir beslutet ändå giltigt om minst
2/3-dels majoritet röstar för förändringen, och
det dessutom godkänns av hyresnämnden (se
9 kap. §16, 1 st BRL).
Lagen säger också att hyresnämnden ska godkänna
beslutet, men bara om förändringen är
angelägen och inte kan tillgodoses på annat
sätt, samt att det inte kan anses oskäligt mot
bostadsrättshavaren. I det här fallet jämförde
hyresnämnden med hyreslagen och kom fram
till att ett balkongbygge är en omfattande
åtgärd, som måste vara både angelägen och
inte kunna tillgodoses på något annat sätt.
Hyresnämnden ansåg att ett bygge av nya balkonger
till bostadsrätter, som inte haft sådana
tidigare och som förvärvats i det skicket av
de boende, inte kan sägas vara en angelägen
ombyggnad i en bostadsrättsförening.

Hovrätten

Och Svea Hovrätt höll med och fastställde
hyresnämndens bedömning.
En majoritet kan inte alltid ”köra över” en
minoritet i en bostadsrättsförening när förändringen
berör den enskildes bostadsrätt, på det
sätt som föreningens ombud anförde.
Föreningen förlorade målet och tvingades
ändra sina planer så att balkonger bara byggdes
till de medlemmar som ville ha det.

 

Svea Hovrätt avd 16
Mål: 
ÖH 2183-99
1999-09-10