Blivande bostadsrätt kan överlåtas

Det går att avtala om en framtida överlåtelse av en bostadsrätt, trots att den ännu inte upplåtits av föreningen.
Det har Högsta Domstolen kommit fram till i en dom från 2001.
Bakgrunden till utslaget var det något udda fall som inträffade i en fastighet i Stockholm i mitten av 1990-talet.
En äldre kvinna bodde i en hyreslägenhet i ett hus som övertogs av en bostadsrättsförening bildad av de boende.
Samma månad som föreningen övertog huset avled dock kvinnan. 
Rätten att köpa lägenheten med bostadsrätt övergick därför till dödsboet.

Lovat syskonbarn

Men det dröjde hela åtta månader innan upplåtelsen av bostadsrätten blev klar.
Det hade då framkommit att kvinnan skriftligt månaderna innan hon avled, hade lovat sina syskonbarn att få överta bostadsrätten mot att de betalade insatsen på cirka 600.000 kronor.
Avtalet uppfyllde de formkrav som bostadsrättslagen ställer. Bakgrunden till avtalet var att den gamla damen inte själv kunde klara köpet ekonomiskt.
Enligt avtalet skulle kvinnan därefter ha rätt att bo kvar i lägenheten så länge hon själv ville.
Redan månaden innan föreningen tillträdde fastigheten betalade syskonbarnen in insatsen till föreningen.
Dödsboet protesterade mot det hela och påpekade att avtalet var ogiltigt, eftersom det borde vara omöjligt att träffa ett avtal om något som inte existerar.
Föreningen betalade då tillbaka insatsen till de tre syskonbarnen.
En tvist uppstod mellan dem och dödsboet om avtalets giltighet.

Lägre instanser

Men både tingsrätt och hovrätt ansåg att det inte fanns några lagliga hinder som hindrade att avtalet om överlåtelsen skrevs.
Föreningen var skyldig att upplåta bostadsrätten till kvinnan och dödsboet, så länge sedvanlig ansökan om medlemskap lämnats in, vilket också skett.
Högsta Domstolen tog upp målet sedan det överklagats.
Där konstaterades att det här fallet inte har något att göra med frågan om så kallat förhandsavtal, som bara kan träffas mellan en förening och blivande bostadsrättshavare. Ett förhandsavtal kan därefter bara överlåtas till make eller sambo.
Det berör heller inte frågan om så kallade optionsavtal om en framtida överlåtelse av en existerande bostadsrätt, som gäller så länge det är skriftligt.
Frågan var dock om samma sak kan gälla för en hyresrätt, som ännu inte är upplåten med bostadsrätt.
HD:s svar är ja! Det  är ett förmögenhetsrättsligt avtal som gäller i andra sammanhang, och även här.
Dödsboet blev därför skyldigt att överlåta bostadsrätten till syskonbarnen på de villkor som damen beskrev i ursprungsavtalet.

Högsta Domstolen
Mål: 
T3832-98
2001-02-26