Kvinna förlorade uthyrd bostadsrätt

Hur vanligt är det med andrahandsuthyrning i er förening? Det finns skäl att se upp lite extra efter den här domen, som kom år 2001.
Utan föreningens eller hyresnämndens godkännande, måste man visa att man själv verkligen nyttjar lägenheten för att vara säker på att få ha den kvar.
Annars kan  det gå som för den  kvinnliga bostadsrättshavare på Lidingö utanför Stockholm, som fick se  sin bostadsrätt förverkad  efter ett utslag i Högsta Domstolen.

Flera år

Bakom HD-domen låg en tvist mellan kvinnan och hennes förening, som ansåg att hon hyrt ut den aktuella lägenheten utan tillstånd ända sedan 1986.
Under de inledande förhandlingarna  i rättssalen visade det sig också  att kvinnan hyrt ut lägenheten till och från till olika personer utan att själv någonsin  bo där.
Skälet var, enligt henne själv, att hon efter en skilsmässa nu åter bodde tillsammans med ex-maken på annan plats, men att relationen var osäker och att hon ville ha en lägenhet att kunna flytta till och så småningom erbjuda sin son när han fyllde tjugo år framöver.
Föreningen - som är relativt stor med 128 lägenheter -  upptäckte  inte att bostadsrätten fortfarande var uthyrd förrän 1993, då en yngre kvinna bodde i  lägenheten, dock utan att disponera ett av de tre rummen som istället användes för möbelförvaring.

Felaktigt uthyrd

Styrelsen meddelade då  kvinnan att föreningen inte gick med på någon vidare  uthyrning  och gav den inneboende en respit på tre månader för att hinna flytta ut.
Men andrahandshyresgästen stannade kvar även efter detta datum, och  föreningen stämde därför bostadsrättshavaren vid Södra Roslags Tingsrätt.
Tingsrätten konstaterade att kvinnan haft tillstånd att hyra ut bostaden under de två första åren, men att både förening och hyresnämnd därefter avslagit hennes ansökan.
1993 kontaktade kvinnan styrelsen och meddelade att hon istället tänkte hyra ut två av de tre rummen till en ny hyresgäst, dvs inte hela lägenheten som tidigare, vilket var tillåtet enligt dåvarande regler.
Men föreningen godkände inte heller denna ansökan, och hävdade att den otillåtna uthyrningen var ett brott i enlighet med bostadsrättslagens 7 kapitel paragraf 18.
Kvinnan hade den här  gången  inte heller brytt sig om att låta hyresnämnden pröva saken.

Förverkades

Sedan domen överklagats nådde ärendet så småningom högsta instans, dvs Högsta Domstolen, som kort konstaterade att eftersom kvinnan aldrig själv vistades i lägenheten, spelade det ingen roll att bara två rum hyrdes ut. Hyresgästen kunde självständigt använda lägenheten, vilket är detsamma som att hela bostaden är uthyrd.
Föreningen kunde därmed förverka kvinnans bostadsrätt!

Högsta Domstolen
Mål: 
T3328-97
2001-04-19