Ingen ersättning för uppbrutet golv

 

En kvinna i Dalarna fick ingen ersättning av föreningen, trots att parkettgolvet i hennes lägenhet bröts upp efter en förmodad fuktskada. Det var när föreningen utförde vissa arbeten i fastigheten, som också berörde lägenheterna, som kvinnan upptäckte en skada på golvet i vardagsrummet.
Parketten hade hävt sig på en halvmeter stort område och skadan fanns inte innan kvinnan tillfälligt flyttade ut under det pågående arbetet.

Inspektion

Hon påtalade skadan för en hantverkare i huset, som i sin tur tog kontakt med föreningens ställföreträdare som kom och inspekterade golvet.
Följden blev att cirka en meter av golvet bröts upp och man konstaterade att sanden under var fuktig. Fukten torkades ut men inget större läckage kunde konstateras!
Kvinnan tyckte att golvet borde återställas i ursprungligt skick och stämde föreningen med ett krav på cirka 34.000 kronor.

Orsaken oklar

Hon menade att oavsett vad som orsakat skadan hade föreningen uppsåtligt eller genom vårdslöshet orsakat det hela. Föreningen påpekade dock att det var kvinnan själv som begärt att få skadan åtgärdad, och både beställt och godkänt det hela och att föreningen därmed var skyldig att utreda skadan. Orsaken till fukten gick inte att få klarhet i. Kvinnan hävdade att hantverkarna måste ha lämnat ett fönster öppet eller liknande, men föreningen ansåg att det lika gärna kunde vara vatten från t.ex. blomkrukor som läckt.

Eget ansvar

Tingsrätten konstaterade att det är bostadsrättshavaren själv som svarar för att åtgärda och bekosta reparationer i lägenheten. Föreningen hade skäl att misstänka att ett rör kunde ha börjat läcka och hade därmed rätt att bryta upp golvet.
Kvinnan kunde inte visa att skadan vållats av något utanför hennes eget ansvarsområde. Att hon påstod sig inte ha gått med på åtgärden spelade ingen roll, menade rätten, eftersom föreningen hade rätt till tillträde för att inspektera och åtgärda förmodade skador och skaderisker.
Därför var det bostadsrättshavarens eget ansvar att återställa golvet och även stå för kostnaden. Hovrätten tyckte samma sak och kvinnan fick därmed betala golvet själv.

Svea Hovrätt avd 8
Mål: 
T 2277-03
2004-02-16