Förening fick betala skadestånd till medlemsfamilj

Den 12 oktober 2000 kom en dom i Ludvika tingsrätt som skakade om rättsläget i bostadsrätt.
En familj tilldömdes 16.745 kr i sänkt avgift och senare också skadestånd på 45.000 kr av sin bostadsrättsförening efter ett utslag i Högsta Domstolen.

Bakgrund

Problemen i Ludvika började när en nyinflyttad kvinna påbörjade en renovering. Efter tre veckor med störande buller på kvällar och nätter ringde pappan i familjen på hennes dörr för att påtala missförhållandena, men blev utskälld.
Pappan i tvåbarnsfamiljen vände sig till styrelsen, som via brev till de boende och anslag i trapphusen meddelade att beteendet stred mot ordningsreglerna.
Men kvinnan började då, tillsammans med sin nye manliga sambo, stadigt trakassera familjen. En snögubbe barnen byggt på vintern förstördes med hjälp av smällare. Barnen smädades verbalt och blev hotade när paret låtsades ”köra över” dem med bil.
Kvinnan och ena sonen kände sig så mobbade att de sökte hjälp hos en psykolog.
Familjen vände sig direkt till styrelsens ordförande, som dock sa att han inte ville lägga sig i.
Familjen anlitade då en jurist i Västerås och gick dessutom till hyresnämnden, som försökte medla, men utan resultat.  Till två avtalade möten infann sig först inte styrelsen, sedan inte paret.
Familjen flydde till sin sommarstuga under ett halvår för att undvika otrevligheterna.

Stämde föreningen

Då fick familjen istället rådet att stämma föreningen!
När målet togs upp gick tingsrätten helt på familjens linje och konstaterade att det varit frågan om mycket omfattande trakasserier mot familjen, och att en bostadsrättsförening har ansvar för såväl medlemmar som deras sammanboende.
Missförhållandena var ett sådant men i nyttjanderätten som omfattas av reglerna i bostadsrättslagens  7 kapitel 4 paragraf.
Styrelsens enda åtgärd, att dela ut ett meddelande, räcker inte för att komma till rätta med så pass omfattande problem.
Att styrelsen vägrade infinna sig till ett avtalat möte och heller inte accepterade hyresnämndens förslag till uppgörelse, talade också till föreningens nackdel. 
Familjen tilldömdes därför 50 procent nedsatt avgift under 6 månader, dvs den tid styrelsen kände till saken utan att agera.
Familjen tilldömdes också ersättning för psykiskt lidande med 5000 kr var.

Skadestånd

Mamman begärde därutöver skadestånd för att hon pga psykisk ohälsa inte orkat söka ett jobb hon blev erbjuden, för förlorad lön, sjukvårdskostnader och resekostnader vid sjukhusbesök.
Hovrätten underkände samtliga dessa extra kostnader, men Högsta Domstolen tog upp saken och konstaterade att skadestånd kan utgå enligt bostadsrättslagen.
Därmed fastställdes tingsrättens dom och föreningen dömdes att totalt betala 137.000 kronor till familjen, inkluderat rättegångskostnader.

Högsta Domstolen
Mål: 
T 471-04
2004-12-27