Barn fick inte bli delägare

Efter en skilsmässa överlät pappan fem procent av en bostadsrätt till var och en av sina två minderåriga döttrar. Mamman skulle bo kvar i lägenheten med barnen, och på sikt överta den tidigare makens andel, dvs resterande 90 procent, påpekade föräldrarna.
Men föreningen nekade barnen medlemskap med motiveringen att man måste behandla alla medlemmar lika.

Fritt beslut

Makar och sambor har rätt till andelsägande av en bostadsrätt, men i övrigt kan en bostadsrättsförening fritt besluta om andelsägande enligt  kapitel 2 paragraf 6 i bostadsrättslagen, påpekade hyresnämnden som först tog upp ärendet.
Föreningens stadgar innehöll ingen avvikande lydelse och styrelsen hävdade att frågan var principiellt viktig eftersom man måste ge samma förutsättningar till alla medlemmar.
Färäldrarna ifrågasatte om en överlåtelse från föräldrar till barn verkligen är ett sådant förvärv som avses i lagen.

Inget stöd

Men både Hyresnämnden, och senare också Hovrätten,  gav föreningen rätt. Den som köper en andel i en bostadsrätt får vägras inträde om inget annat sägs i föreningens stadgar. Tidigare fall i den aktuella föreningen gällde gemensamma köp av en bostadsrätt mellan förälder och barn, inte gåva av en mindre andel, som här.
Svea Hovrätt avslog föräldrarnas överklagande och föreningen vann målet.

Fotnot: Svea Hovrätt har i ett tidigare beslut beviljat två barn, 2 och 5 år gamla, medlemskap i en HSB-förening i Malmö, trots att hyresnämnnden även där sa nej! Då gällde det däremot ett övertagande av hela bostadsrätten - inte en mindre andel. Barnen hade också borgensmän som garanterade avgiften plus att föreningen var så stor att den inte kunde påverkas av att barnen inte kunde delta i föreningsarbetet.

Svea Hovrätt
Mål: 
ÖH 5124-05
2006-09-06