Värmerör är ingen vattenledning

Enligt bostadsrättslagen har bostadsrättshavaren i princip ansvar för allt underhåll i den egna  lägenheten efter en skada! 
Om något oförutsett inträffar är man alltid skyldig att reparera det man själv är underhållsskyldig för i lägenheten enligt lag och föreningsstadgar!

Undantag

Men det finns två  viktiga undantag: Efter en brand eller vattenledningsskada  ska föreningen stå för samtliga reparationskostnader - även inne i lägenheterna -så länge skadan inte uppkommit  på grund av vårdslöshet eller slarv från den boendes sida!
När det gäller brand är saken oftast klar!
Men vad omfattas egentligen av  begreppet vattenledning?
Nu har Högsta Domstolen i ett utslag klargjort saken närmare!                                             
Bakgrunden var ett fall i HSB Brf City i Täby norr om Stockholm, där ett medlemspar inte ville betala föreningens krav på över 45.000 kronor efter ett läckage från ett värmeelement. En luftningsventil på  elementet  hade börjat läcka när paret var på semester. När de kom tillbaka hade föreningen redan hunnit riva upp golvet och reparera skadorna. Medlemmarna hade full försäkring med bostadsrättstillägg, men försäkringsbolaget ville inte ersätta paret då de menade att skadan gällde en vattenledning, som ju föreningen enligt lagens undantag ska stå för.

Protesterade

Föreningen kunde visserligen  använda sin fastighetsförsäkring i det här fallet, men då självrisken var mycket hög, ansåg föreningen att de inte ville utnyttja den eftersom de ändå inte skulle få någon ersättning! 
Kravet på ersättning för nytt parkettgolv med mera i lägenheten riktades istället mot de två medlemmarna.
Men paret protesterade och vägrade gå med på föreningens krav. De ansåg att eftersom det gällde just en skada på en vattenledning var det föreningen som skulle stå för hela kostnaden.
Då lämnade föreningen istället in en stämningsansökan till tingsrätten, som dock inte ansåg sig kunna döma i målet, eftersom det inte gick tolka begreppet vattenskada!
Tingsrätten vände sig till Högsta Domstolen för att få ett prejudicerande utlåtande, som kom strax före årsskiftet 06/07

Under tryck

Och enligt Högsta Domstolen omfattar begreppet vattenledning i princip bara ledningar under tryck, dvs ingående tappvattenledningar.
Varken värmerör och element,  som i det här fallet, eller avloppsledningar kan sägas tillhöra begreppet vattenledning, menar HD. Paret fick därmed stå för kostnaden själva!
Utslaget innebär i praktiken att bostadsrättshavare får ett ökat underhållsansvar jämfört med tidigare tolkningar.
Men därmed ska också bostadsrättstillägget på en hemförsäkring kunna träda in och täcka fler skadehändelser än tidigare!

Högsta Domstolen
Mål: 
Ö 4023-05
2006-12-27