Högsta Domstolen behåller skadepraxis

Högsta Domstolen (HD) ändrade underinstansernas utslag i det så kallade uppsalamålet, som varit mycket uppmärksammat.
Det hela började när en mor och dotter köpte en bostadsrätt i HSB Brf Fiolbacken 56 i Uppsala, där dottern skulle studera.
Redan första kvällen tog dottern en dusch  och morgonen därpå fann hon vatten på hallgolvet.
Hon kontaktade vice-värden som kallade på rörmontör som kom för att åtgärda skadan.
Vid inspektionen upptäcktes att säljaren – av okänd orsak – hade tagit bort en skyddande väggmatta bakom badkaret och bara målat över det hela.
Skadan var mycket svår att upptäcka även för den som kröp på golvet för att titta under badkaret.
Säljaren hade friskrivit sig från alla skyldigheter för eventuella skador i köpeavtalet!

Reparation

Föreningen och deras nya medlem kom gemensamt fram till att en omfattande reparation var nödvändig, vilken också utfördes av ett anlitat byggföretag.
Byggfirman skickade fakturan på cirka 78.000 kronor till bostadsrättshavarna, som dock vägrade betala. De hävdade att föreningen sagt att den skulle stå för allt, och  menade att det inte var deras  fel att skadorna uppstått, utan säljarens.
Då betalade föreningen fakturan istället, och krävde i sin tur sina nya medlemmar på pengarna.
När de vägrade på nytt stämdes de av föreningen.
Föreningen menade att de boende orsakat skadan genom att duscha, att de därmed inte uppfyllt kravet på att hålla lägenheten i gott skick och att de tagit över detta ansvar från säljaren – även om det var han som gjort fel!
Eftersom det rörde sig om slarv och oaktsamhet menade föreningen att ansvaret för skadorna på fastigheten låg på bostadsrättshavaren, enligt lagens definition och även föreningens egna stadgar.
Och både tingsrätt och hovrätt gav föreningen rätt! Totalt kostade skadorna de två kvinnorna över 120.000 kronor med rättegångskostnader.

Fick rätt

Men deras försäkringsbolag överklagade ärendet till HD som till sist ändrade utslaget!
Försäkringsbolaget menade att det inte går att överta en tidigare ägares skadeståndsskyldighet, för - om så vore fallet - det då blir omöjligt att försäkra sig. En försäkring kan bara gälla från dag för tillträde av en bostadsrätt, inte tidigare!
HD påpekar att när det gäller skador på fastigheten är det inte bostadsrättslagen, utan skadeståndslagen som gäller i sådana här fall.
Och eftersom skadeståndslagen förutsätter vårdslöshet,  svarar bostadsrättshavarna inte för skador utanför den egna lägenheten.
HD påpekar också att bostadsrättslagen är tvingande på den punkten. En bostadsrättsförening kan inte införa strängare regler i sina stadgar även om de skulle vilja.
HD fäste därför ingen vikt vid föreningens syn om att ansvaret för tidigare ägares slarv skulle ha ”övertagits” av de nya ägarna.
Så eftersom kvinnorna själva inte hade varit vårdslösa, förlorade föreningen målet och kvinnorna slapp betala föreningens krav. 

Fotnot: Domen avser reparationskostnaderna på fastigheten, som föreningen alltså fick stå för. Kostnaderna för den egna lägenheten fick förstås de kvinnliga bostadsrättshavarna, som brukligt, stå för själva!

Högsta Domstolen
Mål: 
T 2062-06
2007-12-23