Förening fick tillträde trots vindsombyggnad

En tidigare råvind hade byggts om till bostad av en förening i centrala Stockholm i samband med ett stambyte. Men ingen tänkte på att vindsprojektet gjorde det omöjligt för föreningen att nå taket, som man tidigare kom ut på via en vindslucka. För att nå taket var man nu tvungen att passera genom den nya vindslägenheten, ut på en tillbygd altan och vidare upp på taket för att kunna utföra arbeten.

Tillträdestvist

Den ombyggda vinden köptes redan 1990 av två makar i samband med att den stod färdig. När föreningen senare upptäckte att de ville komma ut på taket, och begärde tillträde för hantverkare, protesterade paret och stämde föreningen. De ville att rätten skulle fastställa, en gång för alla, att föreningen inte längre hade rätt att komma in via deras lägenhet för att komma ut på taket. De hade i alla händelser köpt bostadsrättsvinden med den utgångspunkten. tyckte de. Föreningen menade att stadgarnas innebörd inte är att arbeten som ska utföras måste ske inne i själva lägenheten. Föreningen påpekade också att upplåtelseavtalet i sig medför att köparen av vindslägenheten måste rätta sig efter myndighetskrav och åtgärder som uppstår som en följd av ombyggnaden.

Olika domslut

I tingsrätten fick makarna rätt. Föreningen måste ordna nytt tillträde till taket. En medlem är inte skyldig att tillhandahålla en lägenhet som allmän uppstigningsplats, menade rätten. Men hovrätten tyckte tvärtom, sedan föreningen överklagat. Lagreglernas särskilda lydelse om skyldighet att tåla inskränkning vid t.ex. utrotning av ohyra, kan inte motsatt ges tolkningen att rätten i övrigt inskränks till att bara omfatta arbeten som ska utföras inne i lägenheten, påpekade hovrätten. Eftersom föreningen saknar möjlighet att komma upp på taket för t.ex. nödvändig snö- och isröjning och annat, måste den få tillträde till makarnas lägenhet på det sätt man önskat. Bostadsrättshavarna förlorade därför målet och tvingades även ersätta föreningen för dess rättegångskostnader på lite över 200.000 kronor.

Svea Hovrätt
Mål: 
T 12326-08
2010-01-25