Enkel majoritet kan räcka vid ombyggnad

Krävs det alltid kvalificerad majoritet för att rösta igenom ett förslag om att till exempel bygga nya balkonger till vissa medlemmar i en bostadsrättsförening?
Nej, menar Högsta Domstolen som fastställde hovrättens utslag i ett fall som gällde en förening i centrala Stockholm där tre boende, som var de enda som saknade balkong i huset, förde fram ett byggförslag inför en stämma.
Styrelsen ställde sig positiv till balkongerna och uppmanade stämman att säga ja till förslaget, förutsatt att några specifika villkor uppfylldes.

Högre majoritet

Vid stämman konstaterade mötesordföranden att bygget var en sådan förändring som kräver 2/3-dels majoritet för att godkännas.
Vid omröstningen blev utfallet 8 ja och 7 nej till projektet, varför det konstaterades att tillräcklig majoritet inte uppnåtts.
Men de tre ”balkongbyggarna”  överklagade stämmobeslutet till tingsrätten.
De var de enda som skulle beröras av projektet och de hade ju alla röstat ja - inte tvärtom, menade de. Det var inte utrett på stämman vilka andra medlemmar som skulle vara berörda, och i så fall hur.
För krav på högre majoriet än normalt krävs att vissa medlemmars bostadsrätt berörs direkt eller indirekt, vilket alltså inte var klarlagt.
Eftersom mer än hälften av de närvarande  röstade ja, borde förslaget tvärtom ha godkänts av stämman, ansåg de.

Fick råd

Föreningen påpekade att de vid kontakt med  jurister hos sin medlemsorganisation, Bostadsrätterna Sverige, fått beskedet att just balkongbygge är ett sådant ingrepp som kräver kvalificerad majoritet för att beviljas.
Men tingsrätten slog fast att det bara är när en bostadsrättshavare inte samtycker till en åtgärd som kravet på kvalificerad majoritet plus godkännande av hyresnämnden föreligger.
Hovrätten har tidigare, i mål RH 2004:21, förklarat att även medlemmar som berörs indirekt vid balkongbyggen,  till exempel  på grund av sämre ljus i sina lägenheter, omfattas av skyddsregeln och de högre kraven.
Men i det här fallet var det bara tre medlemmar som sagt att de berördes negativt, men det var inte klarlagt hur!
Deras tre lägenheter låg inte heller i anslutning till  balkongbyggarnas, så hur de skulle kunna sägas vara berörda kunde ”byggarna” inte förstå.
Föreningen överklagade till både Svea Hovrätt och Högsta Domstolen men förlorade!
De enda som var direkt berörda av bygget var i det här fallet balkongbyggarna själva!
Därmed räckte enkel majoriet för att godkänna projektet enligt de tre medlemmarnas önskemål.

Högsta Domstolen 
Mål T 1829-10
2012 04 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högsta Domstolen
Mål: 
T 1829-10
2012-04-11