Nej till balkongbygge pga sämre ljus

En bostadsrättsförening i Växjö har fått nej till ett balkongprojekt av Svea Hovrätt.
Lägenheterna under skulle få alltför minskat ljusinsläpp ansåg både hyresnämnd och till sist också hovrätten

Ovanligt

I de flesta fall går föreningen segrande ur den här typen av balkongtvister, eftersom det oftast kan visas att ljuset inte alls försämras när man bygger nya balkonger på en fastighet.
Växjöföreningens hus är byggt som ett U i två våningar, med en vacker trädgård i mitten med sjöutsikt och är mycket speciellt.
Alla lägenheter har så kallad vinterträdgård, med öppningsbara fönster mot vattnet.
Men de boende på nedre plan har också direkt tillång till gården och en egen uteplats från denna vinterträdgård.
Många som bor på  det övre planet har därför önskat nya balkonger till sina lägenheter,  så att de också - som det anfördes i rätten - kan njuta av solen och utsikt över innergården.

Förslag

Styrelsen tog därför fram ett förslag på tre balkongmodeller som skulle kunna byggas utan att påverka de nedre våningarna.
De boende skulle själva bekosta respektive balkong, medan föreningen skulle stå för det framtida underhållet enligt praxis.
Samtidigt erbjöds medlemmarna på nedre plan en utökad uteplats eller inglasning av ytan under de nya balkongerna, vilket skulle leda till en förbättring även för dem.
Men tio medlemmar  protesterade trots det mot projektet. De ansåg att nya balkonger ovanför deras vinterträdgårdar skulle försämra ljusinsläppet så mycket att boendet skulle påverkas negativt.
Vid en besiktning på plats konstaterade hyresnämnden, att risken var stor att ljuset från den dominerande uteplatsen mycket riktigt  skulle bli så mycket sämre att projektet inte kunde godkännas.

Hovrätten

Föreningen överklagade och menade att beslutet inte var oskäligt utan snarare angeläget för de boende på övre planet.
Men hovrätten underkände argumentet. Vinterträdgårdarna måste anses ha så stor betydelse för de boende på nedre planet, att nya balkonger enligt styrelsens förslag inte kunde godkännas.
Föreningen fick därmed nej till sitt balkongprojekt!

Svea Hovrätt
Mål: 
ÖH 7658-09
2010-10-27