Nr 2 1994 Andelsdom vid ombildning

När andelsägarna i en fastighet i Stockholm ville ombilda till bostadsätt, nekade deras bostadsrättsförening husets hyresgäster medlemskap. Men hyresgästerna överklagade och fick rätt i högsta instans.

Enligt utslaget i Bostadsdomstolen går det inte att neka hyresgäster i andelsägda lägenheter medlemskap inför en ombildning till bostadsrätt! Andelsägare som hyr ut sina bostäder bör alltså se upp! Vid en ombildning finns det stor risk att man blir av med sin lägenhet om en hyresgäst vill köpa. Vill det sig riktigt illa kan dessutom priset bli lägre än det man själv en gång betalat.

Någonstans längs Narvavägen i Stockholm ligger fastigheten som fråga gäller. De 24 lägenheterna i huset ägdes tidigare av 20 andelsägare, varav 19 privatpersoner och ett aktiebolag som ägde resterade fem. Aktiebolaget hyrde dock ut sina fem lägenheter med förstahandskontrakt till de hyresgäster som tidigare inte velat köpa in sig i andelsföreningen.

Däremot gick några hyresgäster med i den bostadsrättsförening som senare bildades av andelsägarna.

Men sedan den första föreningen misslyckats med att förvärva huset, bildade andelsägarna en ny förening - men nu utan att tillfråga hyresgästerna - och genomförde därefter både ombildning och köp själva.

Hyresgästerna kände sig överkörda och ansökte om medlemskap via hyresnämnden. Föreningen menade att det inte rörde sig om ett köp av en hyresfastighet för ombildning i laglig mening eftersom huset ägdes i andelsform.

Men domstolen, där ärendet senare hamnade, påpekade tvärtom att ombildningslagen gäller alla fastigheter som taxeras som hyreshusenheter, dvs även de så kallade andelshusen. Det är snarare så att hyresgäster i dessa hus har en starkare ställning framför andelsägarna själva vid en ombildning (se t.ex. Julius Uggla Bostadsrättslagen sid 276).

Har man hyresgäster i ett andelshus, som man önskar ombilda, finns det alltså all anledning att ta sig en närmare titt på den här domen. Ombildningsreglerna är fullt tillämpliga även där det bara finns enstaka hyresgäster i sådana hus.

Hyresgästerna på Narvavägen beviljades därför medlemskap i föreningen.