Nr 3 2003 Miljonskadestånd för välkänd göteborgsmäklare

Ett av landets mest ansedda mäklarföretag, Danielssons i Göteborg, stämdes på cirka 245.000 kronor av en kvinnlig kund, som ansåg sig lurad i samband med köp av en nybildad bostadsrätt.
Summan är hennes andel av de cika 7 miljoner kronor som föreningen fick se fastigheten stiga i pris under ombildningsprocessen. Det var 1996 som bostadsrättsföreningen Karl Johansgatan 60-62 i centrala Göteborg bildades av tre privatpersoner, som köpte den tidigare kontors- och industrifastigheten för 15,8 miljoner kronor.
Redan från början var avsikten att totalrenovera huset, vilket framgår av ett tidigt stämmoprotokoll från föreningen. Kostnaden beräknades till 22 miljoner, en summa som tillförsäkrades föreningen i form av byggkreditiv av dåvarande Sparbanken Sverige.

Innan dess hade dock föreningen (läs de tre grundarna i styrelsen) skrivit en ”egen” ekonomisk plan, som angav planerad inflyttning till hösten -97 och en ombyggnadskostnad på cirka 24,5 miljoner, dvs 2,5 miljoner kronor dyrare än beräknat.
Via ett avtal med föreningen åtog sig mäklarfirman Danielssons att med ensamrätt förmedla de 35 nya bostadsrätterna i huset.
En broschyr togs fram där den ”ekonomiska planen” fanns med och där mäklarfirman framstod som säljare av lägenheterna. Istället för sedvanliga upplåtelseavtal eller förhandsavtal, upprättade mäklaren så kallade ”bokningsavtal” där köparen fick erlägga ett förskott som skulle förvaras på mäklarfirmans klientkonto fram till tillträdesdagen.

Men planerna visade sig inte hålla måttet! Redan samma höst hade kostnaderna för ombyggnaden stigit med ytterligare 1 miljon kronor, och den kvalitetsansvarige för bygget, Per Löwgren, som också var en av grundarna till projektet och föreningen, avsattes av Stadsbyggnadskontoret för inkompetens, som det hette i stämningsansökan.

Redan då borde mäklarfirman ha anat oråd, påpekade den kvinnliga medlemmens advokat Hans Josefsson på advokatfirman Cicero i Göteborg, eftersom fördyringar och stora byggmissar tvingade fram en starkt försenad inflyttning.

Inte förrän vid den första föreningsstämman året därpå förstod kvinnan att det inte var mäklarföretaget som låg bakom försäljningen, utan Löwgren och kompani, som då ville avsäga sig styrelseansvaret och snabbt överlåta allt till de boende.
* Men att känna till bostadsrättslagen ingår i en mäklares uppgift. Alla vet ju numera att det krävs en intygad ekonomisk plan som dessutom är registrerad hos Bolagsverket innan en bostadsrätt får upplåtas. Annars är upplåtelsen ogiltig!
* - Och att ta in förskott i form av förhandsavtal, som man här valt att kalla bokningsavtal, får bara ske om motsvarande säkerhet ställts via Länsstyrelsen. Inget av det hade skett här, säger advokat Hans Josefsson.
Vid det här laget var alla 35 bostadsrätterna sålda. Trots att köparna i princip hade rätt att häva avtalen satt de fast i en rävsax!
- Det fanns ju inga säkerheter. Så att häva köpen var omöjligt. Föreningens ekonomi hade rasat ihop, vilket är detsamma som att medlemmarna skulle förlora sina pengar, menar advokat Josefsson. Ingen information om detta hade dock gått ut från mäklarfirman till någon av köparna, trots att man själva fått kännedom om förhållandena via brev från de tre grundarna. På Mäklarsamfundet vill ingen kommentera ärendet, trots påstötning från Allt om Bostadsrätt.
* Det jag kan säga är att vi inte är inblandade i det här. Jag företräder mina klienter som ombud i tvisten och kan inte uttala mig, särskilt inte som det kan bli en förlikning, säger Jonas Anderberg, chefsjurist på Mäklarsamfundet.
Till sin klients försvar påpekar han att Danielssons hade förlitat sig på de uppgifter som föreningen presenterat och att det därför inte fanns anledning att granska eller ifrågasätta riktigheten i uppgifterna. Den fördyring som inträffade ansågs inte så alarmerande att det fanns anledning att gå ut med extra information om det till köparna!
Men redan 1984 kom ett utslag i marknadsdomstolen, som vid vite på 100.000 kronor förbjöd en stockholmsmäklare att på motsvarande sätt marknadsföra nyupplåtna bostadsrätter, utan att tydligt upplysa kunderna i det fall en registrerad ekonomisk plan ännu saknades.
I det här fallet får vi dock inte veta något om tingsrättens syn på saken! Parterna ingick till sist en förlikning som innebar att mäklarfirman fick betala ett skadestånd till sina kunder på 1,75 miljoner kronor.