Nr 1 2007 Riksbyggen i blåsväder i Skåne

I Brf Malmöhus 15 räcker det inte att tillräckligt många begär en extrastämma - eller att man skriver korrekt utformade motioner och lämnar in dem i tid för årsmötet. Styrelsen avvisade båda förra året. Juridisk expertis säger att handlandet var klart lagvidrigt. Därmed kunde Riksbyggen ta över ett lönsamt förvaltningsavtal utan att medlemmarna fick veta något, och utan att föreningens ordförande var informerad.

Den 226 lägenheter stora föreningen ligger i stadsdelen Segevång i Malmö och har haft rykte om sig att vara välskött. Men efter de senaste månadernas händelser har ryktet fläckats och styrelsen fått löpa gatlopp i media.

Men styrelsen har heller inte gjort någonting för att skapa fred i den aktuella konflikten; inte heller Riksbyggen där föreningen är medlem. Organisationen har bara bedyrat sin hängivenhet för föreningsdemokrati och medinflytande.

Konflikten började förra året när dåvarande ordföranden, som skött den tekniska förvaltningen som vice-värd mot ett arvode, skulle flytta. Hon föreslog att hon skulle fortsätta med vicevärdskapet. När styrelsen sammanträdde kunde hon inte delta i diskussionen om sin fortsatta roll eftersom hon var jävig.
Det var den enda frågan som styrelsen skulle diskutera.
Utgången blev oväntad. Styrelsen avslog hela förslaget!

- Vi hade velat ha en månads betänketid, men hon ställde krav på högst en vecka. Vi kände oss utelämnade, påstår Ann Irebo, chef för Riksbyggens serviceområde i Malmö och deras representant i föreningens styrelse.

Inget undrade dock något om Ann Irebos egen eventuella jävighet inför avtalet! Därmed kunde styrelsen snabbt och enkelt ingå ett tekniskt avtal med Riksbyggen på förslag av Irebo, och peta bort den förra ordföranden. Beslutet fattades utan att kalla in henne efter beslutet och utan att införskaffa anbud.

Förra ordföranden berättade senare att hon alltid brukat begära in offerter - men att Riksbyggen allt som oftast varit dyrast. Beslutet kostar medlemmarna mer än den f d ordförandens förslag. Hon ville enligt styrelsen ha 103.000 kr om året inklusive sociala avgifter. Med eventuella juridiska arvoden skulle det hela kosta 129.000 kr . När styrelsen informerade om det nya avtalet sas det inget om t.ex. den tillkommande momsen som inte heller gick att dra av. Prislappen var i själva verket 155.000 kr, vilket styrelsen meddelade först i februari.

Styrelsens beslut väckte opposition. Connie Larsen, en av de boende, knackade dörr och fick ihop minimiantalet underskrifter - en tiondedel av medlemmarna - som krävs för att en extrastämma måste inkallas enligt bostadsrättslagen. Begäran är klart formulerad om att styrelsen ska förklara varför förra ordföranden inte fick fortsätta som vicevärd och informera om det nya tekniska avtalet och hur mycket det kostade.

Men där gick man bet!
Styrelsen avslog det hela och stämplade begäran om extrastämma som en "skrivelse till styrelsen" , eftersom den inte innehöll något klart utformat yrkande. Detta krävs för en extrastämma tyckte styrelsen. Föreningens stadgar säger dock inget om detta och inte bostadsrättslagen heller. Ann Irebo anser att begäran inte hade tillräckligt många underskrifter:
- Bland dem som undertecknade fanns en del som inte är medlemmar, bl a en sambo, säger hon.

Den nye förvaltaren från Riksbyggen, Jimmy Bergman, skrev att en extrastämma är "ett kostsamt spektakel" och att styrelsen fått i uppdrag av stämman att hantera den tekniska förvaltningen - alltså behöver den enligt Bergman inte förklara sig inför en stämma! Men Connie Larsen hade kunnat tvinga fram en extrastämma:
- Fast jag visste inte att vi kunde ha gått till länsstyrelsen för att tvinga fram en sådan, förklarar Connie Larsen. I stället skrev hon två motioner inför årsmötet i slutet av november. De lämnades in i god tid med klart utformade förslag och motiveringar. I en av dem begärs att avtalet med Riksbyggen rivs upp och att förra ordförandens förslag antas. Men den motionen godtogs inte heller.

Jimmy Bergmans argument om styrelsens ansvarsområde kom till användning igen - motionerna betraktades som skrivelser som skulle tas upp när årsmötet gått igenom alla andra punkter. Så man gick bet igen!
När Connie Larsen ville berätta om sina förslag på stämman gick det inte alls:

-Jag gick fram för att berätta att jag lämnat in tre motioner och en namnlista där mer än 10 procent av medlemmarna begärt extrastämma, försökte förvaltaren ta mikrofonen ifrån mig. Jag sa att han skulle få den när jag talat till punkt och då tog han mikrofonen ifrån mig. Släktingar och vänner till styrelsemedlemmar skrek och bar sig åt och ville gå och äta. Ingen bad dem att vara tysta och ordföranden Conny Andersson från Riksbyggen försökte inte heller, minns Connie Larsen. Hennes försök att säga någonting när styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet tystades också.
-Många tog illa vid sig av Connie Larsens agerande; många gick och det blev för turbulent, påstår Ann Irebo.

Hon har inte velat kommentera juristernas genomgång av begäran om extrastämma och motioner och att de är korrekt utformade, utan hänvisat till föreningens nya ordförande Gull-Britt Hansson. Hon i sin tur har konsekvent vägrat svara eller ljugit om vem hon var i telefon. I stället ringde Ann Irebo upp Allt om Bostadsrätt och meddelade att Gull-Britt Hansson inte ville kommentera något.

I Skåne har det hela väckt en mindre folkstorm. Inte minst medlemmar i föreningar har skrivit till tidningarna och berättat om styrelsernas och bostadsrättsorganisationernas klavertramp, likgiltighet, brist på lyhördhet både inför medlemmarna och de krav som ställs för att säkra medlemsinflytande. Det handlar också om medlemmar som inte vågar eller vill stå på sig och utkräva information och ansvar.