Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

Krav på skyddsrum i fastigheter

I allt fler fastigheter kommer frågan om skyddsrum upp på agendan. Det här måste finnas i ett skyddsrum: Ett fläktaggregat med filter som renar luften. Luftintag som drar in luft i skyddsrummet och som går via filtret som renar luften. Toalettplatser, toalettkärl, vattenkärl, 10 liter per person. Verktygsuppsättning, handverktyg som spett, slägga, hammare, skiftnyckel med mera. Täckplåtar som man sätter igen ventilationsöppningar med som ska sättas upp i fredstid och reservutgångar med betongelement i modernare rum, en skyddslucka i äldre rum (Källa: Briab).

För hög ampere kostar extra

En bostadsrättsförening i Stockholm har upptäckt att de haft 25 ampere huvudsäkringar till sina lägenheter, i stället för sedvanliga 16 eller 20. Nu uppmanar styrelsen medlemmarna att säkra ner till lägre amperetal, vilket sänker månadskostnaden med hela 400 kronor per lägenhet jämfört med idag. Boende som vill ha kvar en starkare säkring, beroende på elförbrukning, kan dock få det genom att meddela föreningen innan ändringarna genomförs.

Stort missnöje med ekonomiska förvaltare

En undersökning visar att många bostadsrättsföreningar är missnöjda med sina förvaltningsbolag, och att variationen mellan bolagen är stor. Det oberoende analysföretaget Prognoscentrets undersökning genomfördes under september och oktober 2023 och bygger på 1 205 svar från styrelsen i de 6 500 tillfrågade bostadsrättsföreningarna om hur nöjda de är med de förvaltningsbolag som de anlitar. Nöjdast kunder bland de tillfrågade har Simpleko som ägs av Riksbyggen.

Kvinna fick sitt radhus förverkat

En kvinna i Kista i Stockholm tvingas flytta från sitt radhus sedan föreningen förklarat hennes bostadsrätt förverkad. Bakom beslutet låg en gammal tvist som bland annat ledde till att föreningens ordförande misshandlades av hennes manlige partner. Bråket hamnade i tingsrätten som dömde mannen till fem
månaders fängelse. 
Med stöd av den domen ville föreningen därefter att kvinnans bostadsrätt skulle upphöra. Hon vägrade emellertid flytta så föreningen lämnade in en ny stämningsansökan, men nu mot henne. I tingsrätten påstod hon att mannen bara var en flyktig bekant, men förhören visade att han faktiskt betraktat henne
som sin ”fru” och varit inneboende hos kvinnan under långa perioder. Handlingar visade att han även utfört ett flertal arbeten i radhuset. Tingsrätten hänvisade till lagen som säger att en bostadsrättshavare svarar för tillsyn av alla som tillhör hushållet och även för besökare och godkände föreningens krav. Kvinna överklagade till hovrätten som slog fast att mannens brottsliga gärningar och det faktum att föreningen vägrats tillträde till huset för önskad tillsyn var tillräckligt för att bostadsrätten skulle upphöra. Hon överklagade till HD som dock inte tog upp målet. Kvinnan måste nu flytta från sin bostadsrätt och radhuset kommer att säljas på auktion via kronofogden.