Hoppa till huvudinnehåll

Rättsfall

Tema Rättsfall

Många viktiga rättsliga avgöranden som berör bostadsrätt har kommit på senare tid. De är bra att känna till eftersom bättre kunskap om det snåriga regelverket medverkar till att undvika tvister som ofta kostar tid och pengar helt i onödan. Vi har sammanställt dem i lättläst form.

Högsta domstolen
Titel Datum
NJA 1979: 118 Styrelse fälld för diskriminering
NJA 1989:751 Fallet med kabel-TV-avgiften
NJA 1991:343 Affären som blev pizzeria
NJA 1993:560 Gåva måste meddelas föreningen
NJA 1998:400 Skäl för förverkan av bostadsrätt
NJA 1999: 171 Inte skyldig betala efter utträde
NJA 2001:241 Felaktigt uthyrd bostadsrätt förverkades
NJA 2004:830 Styrelsen för passiv - familj fick skadestånd
NJA 2006:732 Värmerör är ingen vattenledning
NJA 2007:709 Inte skyldig stå för säljares slarv
NJA 2009:16 Ersättning för följdskada
NJA 2009:550 Nekades bygga balkong
NJA 2011:548 Inget åldersavdrag efter skada
NJA 2012:198 Enkel majoritet räckte för balkonger
NJA 2012 not 13 Alla måste vara med och betala
NJA 2013:744 Omöjligt stämma byggande styrelse
HD: Inget åldersavdrag efter byggfel
HD: Samägd bostadsrätt får utmätas
NJA 2015:566 Par fick inte sätta in braskamin
HD: Fel yta - för sent
NJA 2019:94 Missade panter kostade 1,5 miljoner
NJA 2019:807 Gräns för rätt till skadestånd
NJA 2019:1013 HD fastställde underhållsansvaret
NJA 2020:822 Golvvärmemålet – stadgarna ska ses som ett avtal
NJA 2020:951 Dolt fel kan går före befintligt skick
NJA 2021:446 Böter för felaktiga hissar
NJA 2021:473 Förening ansvarig för dagbrunnar
NJA 2022:858 Sambo har rätt till halva bostaden
Hovrätt
Titel Datum
Föreningens ansvar slutar vid kopplingen
Ombyggt badrum behövde inte återställas
Klargörande om ansvar i våtrum
10 års preskription för avgifter
Ny balkong inget angeläget bygge
Förbud mot ingrepp på fastigheten
Fallet med det ogiltiga styrelsebeslutet
Villkor för medlemskap ska framgå av stadgarna
Inte fel bygga p-platser
Störande pump gav sänkt avgift
Ingen rätt till ersättning
Sänkte sin egen avgift
Boende stoppade balkonger
Ersättning till styrelseledamot
Höjda insatser efter nytta för hiss
Fallet med utlandssvensken
Enkel majoritet räcker
Inte skyldig visa upp handlingar
Fick bygga uteplatser
Styrelseledamöter fick betala 1,3 miljoner
Dålig renovering kan bli dyrbar
Balkongbygge krävde skriftligt avtal
Utrop är inget avtal
Undersökningsplikten är absolut
Miste uteplats efter 16 år
Förlorade förråd vid vindsombyggnad
Gott skick räcker efter skada
Ansvar för skada i uthyrd bostad
Vikten av upplåtelseavtal
Stadsbor får tåla nya balkonger
Förlorade bostadsrätt efter renovering
Intyg saknades vid stambyte
Villkor för andrahandsuthyrning
Ett års uthyrning praxis