Hoppa till huvudinnehåll

Upplåtelseavtalet viktigast

En förening i Stockholm hamnade i tvist med en medlem om ett extra utrymme innanför ett källarförråd. Utrymmet gick bara att nå via mannens ordinarie förråd, som han hade tillgång till knutet till bostadsrätten, så han tyckte att det inre rummet också kunde brukas av honom själv. Men föreningen protesterade och vände sig till tingsrätten med ärendet.

Rätten konstaterade att mannens bostadsrätt bestod av två rum och kök på markplan i fastigheten. I underliggande källarvåning fanns ett förråd med egen ingång som bostadsrättshavaren hade tillgång till. Längst in i förrådet fanns ytterligare en dörr till ett extrautrymme, som bara kunde nås via förrådet och som mannen därför var ensam om att kunna använda, eftersom det bara var han som hade nycklar till förrådet.
Han menade därför att han även skulle kunna nyttja det inre rummet för extra förvaring.

Men tingsrätten dömde till föreningens fördel. Deras medlem hade inte kunnat visa att även det inre utrymmet ingick i den ursprungliga upplåtelsen.

Han gav sig dock inte utan överklagade ärendet till Svea Hovrätt, som dock även de gick på föreningens linje.

När det finns ett skriftligt upplåtelseavtal är det bostadsrättsinnehavaren som ska visa att omfattningen gäller något utöver det som beskrivs i själva avtalet, påpekade hovrätten.Tingsrättens dom stod därmed fast. Mannen tvingades ersätta föreningen med yrkat belopp för rättsliga kostnader. Om han ville fortsätta använda det extra förrådsutrymmet, fick det ske via separat sidoavtal med föreningen, eftersom det inte ingick i den ursprungliga upplåtelsen.Fallet visar vikten av att verkligen upprätta upplåtelseavtal i bostadsrätt, vilket lagen också föreskriver. Det ska dessutom numera skrivas under av båda parter och noga specificera vad som ingår i bostadsrätten.
Tidigare har upplåtelseavtalet varit styvmoderligt behandlat, och ofta glömts bort,  eftersom uppgifterna ändå måste finnas med i den likaledes obligatoriska lägenhetsförteckningen. Det har dock lika ofta inneburit svårigheter för medlemmarna att känna till vad deras bostadsrätt i själva verket består av.

Svea Hovrätt
Mål T 5039-16