Hoppa till huvudinnehåll

Fallet med det ogiltiga styrelsebeslutet

Ett återlämnat bostadsrättsradhus i en skärgårdsförening utanför Stockholm blev en dyrköpt läxa för föreningen.

Styrelsen hade träffats på gården för att diskutera frågan, som handlade om en medlem som först sålt sin bostadsrätt för en låg summa, men som senare ändrat sig och på styrelsens uppmaning istället återlämnat bostadsrättshuset till föreningen, vilket var möjligt då det gått mer än två år från upplåtelsen.

Det hela inträffade i slutet av 1990-talet, under den dåvarande bostadskrisen, när många föreningar gick i konkurs och bostadspriserna sjunkit kraftigt. Styrelsen hade beslutat att köparen inte skulle antas som medlem vilket var skälet till deras uppmaning.

Men två av de fem ledamöterna hade inte informerats och inte heller kallats till mötet där ärendet beslutades och som dessutom hållits muntligt ute på gården.

Kort därefter sålde föreningen det återlämnade bostadsrättshuset till en annan person med en vinst på 75.000 kronor. Då stämde den förste köparen föreningen och vann! 
Både tingsrätt och hovrätt underkände styrelsebeslutet som formellt felaktigt, då samtliga ledamöter inte informerats.  
Rent juridiskt blev det också fråga om en olaglig dubbelöverlåtelse av radhuset, eftersom det först sålts och sedan återlämnats till föreningen. Något protokoll från gårdsmötet hade heller inte skrivits, utan togs fram långt senare med ett antal felaktiga uppgifter och fel datum angivna.  Föreningen och styrelsen dömdes solidariskt att betala totalt 94.000 kronor till den förste köparen som aldrig fått chansen att flytta in i sitt bostadsrättsradhus.

Svea hovrätt
Mål T 6032-99