Hoppa till huvudinnehåll

Störande pump gav sänkt avgift

En förening i Partille söder om Göteborg förlorade en tvist om störande ljud mot en av sina medlemmar. Mannen flyttade in i en trerumslägenhet och började genast störas av oljud från en pump till fjärrvärmen i källaren under. Ljudet hördes inte i hela lägenheten men särskilt väl i sovrum och badrum.

Han stördes både av en smäll varje morgon när pumpen startade och ett visslande ljud, påpekade han och begärde sänkt avgift för den period störningarna pågått. Han hade tvingats sova på en madrass i vardagsrummet på grund av störningarna. Han kontaktade föreningens företrädare under den jourmottagning som fanns strax efter tillträdet. När föreningens ordförande senare frågade om han framfört sitt klagomål skriftligen, lämnade han in ett handskrivet brev.

Föreningen motsatte sig emellertid kraven och påpekade att de hade genomfört isolerings- och ljuddämpande åtgärder efter hans klagomål, varpå ljudnivån sjunkit till mellan 27-33 db. Men mannen fick stöd av en konsult som konstaterade ett fortsatt entonigt ljud i hela bostaden dygnet runt, trots åtgärderna. Sådana ljud kan upplevas mer störande än starka och varierande, enligt konsulten.

Han fick även stöd av tidigare boende och flera grannar som intygade att ljuden faktiskt fanns där och att föreningen inte gjort någonting under lång tid, trots kännedom om problemet. Kommunen tillämpade socialstyrelsens riktvärde på 30 db som gräns.  Först något år senare upphörde störningarna helt sedan ett nytt specialistföretag utfört isoleringsarbeten på hela anläggningen.

Rätten ansåg att mannens krav var berättigade och medgav en nedsättning av avgiften med 1800 kr per månad under perioden, totalt ca 40.000 kronor. Föreningen fick även stå för mannens rättegångskostnader på 64.000 kr.

Hovrätten Västra Sverige
Mål T 3232-01