Hoppa till huvudinnehåll

HD klargjorde begreppet vattenledning

Enligt bostadsrättslagen har bostadsrättshavaren i princip ansvar för allt underhåll i den egna lägenheten efter en skada.

Om något oförutsett inträffar är den boende därför alltid skyldig att reparera det han eller hon själv har underhållsansvar för i själva bostaden. Men det finns två viktiga undantag:  Efter en brand eller vattenledningsskada ska föreningen stå för  samtliga reparationskostnader - även inne i lägenheterna -  så länge skadan inte uppkommit  på grund av vårdslöshet eller slarv från den boendes sida. När det gäller brand är saken oftast klar. Men vad omfattas egentligen av begreppet vattenledning?

Högsta Domstolen (HD) har klargjort frågan.

Bakgrunden var ett fall i HSB Brf City i Täby norr om Stockholm, där ett medlemspar inte ville betala föreningens krav på över 45.000 kronor efter ett läckage från ett värmeelement. En luftningsventil på elementet hade börjat läcka när paret var på utlandssemester. När de kom tillbaka hade föreningen redan hunnit riva upp golvet och reparera skadorna, vilket de har rätt att göra för att undvika värre följdskador på fastigheten.

Paret hade full försäkring med bostadsrättstillägg, men försäkringsbolaget ville inte ersätta dem.  Bolaget påpekade att skadan gällde en vattenledning, som ju var föreningens ansvar, enligt den praxis som gällde då. Föreningen ville inte använda sin fastighetsförsäkring eftersom självrisken där var så hög att de inte skulle få någon ersättning.  Kravet riktades istället mot paret, som protesterade och vägrade gå med på föreningens krav. Då lämnade föreningen in en stämningsansökan till tingsrätten, som dock inte ansåg sig kunna döma i målet, eftersom det inte gick att tolka begreppet vattenledning. Tingsrätten vände sig till HD för att få ett prejudicerande utlåtande.

Och enligt Högsta Domstolen omfattar begreppet vattenledning bara ledningar under tryck, dvs tappvattenledningar. Varken värmeledningar, som här, eller avloppsrör ingår i begreppet vattenledning, menar HD. Utslaget innebär i praktiken att bostadsrättshavare får ett ökat underhållsansvar jämfört med tidigare.

Men därmed ska också bostadsrättstillägget på försäkringen kunna träda in och täcka fler skadehändelser. Hur viktigt det är att ha ett tillägg för bostadsrätt på hemförsäkringen framstår härmed allt tydligare.  Paret fick alltså stå för kostnaden för sitt parkettgolv, men kunde samtidigt begära ersättning från sin försäkring för det. Föreningen fick ersätta det trasiga elementet, som hör till värmesystemet som föreningen svarar för.

Högsta Domstolen 
Mål Ö 4023-05