Hoppa till huvudinnehåll

Fallet med källarförrådet

En förening i centrala Stockholm beslutade på en stämma att ett nyligen tillträtt medlemspar skulle mista ett källarförråd som föreningens majoritet ville använda till annat. 14 av föreningens 21 medlemmar som var närvarande röstade för förslaget. Paret protesterade i tingsrätten och vann, eftersom ärendet inte funnits med i kallelsen.

Föreningen fick betala parets rättegångskostnader på cirka 31.000 kronor. Visserligen skulle föreningen senare ändå kunna ta över förrådet, som inte ingick i upplåtelsen, då det fanns en klar majoritet för förslaget. Men lärdomen blir trots allt, att man ska se till att alla ärenden som kräver ett beslut verkligen finns med i kallelsen - annars är beslutet ogiltigt.

Stockholms Tingsrätt 
Mål T 9787-00