Hoppa till huvudinnehåll

Felaktigt uthyrd bostadsrätt förverkades

Den som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand bör kanske se upp lite extra. Utan föreningens eller hyresnämndens godkännande måste man visa att man själv verkligen nyttjar lägenheten för att vara säker på att få ha den kvar.

Annars kan det gå som för den kvinnliga bostadsrättshavare på Lidingö utanför Stockholm, som fick se sin bostadsrätt förverkad efter den här prejudicerande domen.
Bakom HD-domen låg en tvist mellan kvinnan och hennes förening, som ansåg att hon hyrt ut lägenheten utan tillstånd i många år. 
Det visade sig också att kvinnan hyrt ut lägenheten till och från till olika personer utan att själv någonsin bo där.
Skälet var, enligt henne själv, att hon efter en skilsmässa nu åter bodde tillsammans med ex-maken på annan plats, men att relationen var osäker och att hon ville ha en lägenhet att kunna flytta till och så småningom erbjuda sin son när han fyllde tjugo år.

Föreningen, som är relativt stor med 128 lägenheter, upptäckte först långt senare att en ung kvinna bodde i lägenheten, dock utan att disponera ett av de tre rummen som istället användes för möbelförvaring.   
Styrelsen meddelade kvinnan att föreningen inte gick med på någon vidare uthyrning och gav den inneboende en respit på tre månader för att hinna flytta ut.
Men andrahandshyresgästen stannade trots det kvar, och föreningen stämde därför sin kvinnliga medlem.

Tingsrätten konstaterade att hon haft tillstånd att hyra ut bostaden under de två första åren, men att både förening och hyresnämnd därefter avslagit hennes ansökan. Senare kontaktade kvinnan styrelsen och meddelade att hon istället tänkte hyra ut två av de tre rummen till en ny hyresgäst, dvs inte hela lägenheten som tidigare, vilket var tillåtet. Men föreningen godkände inte heller denna ansökan, och hävdade att den otillåtna uthyrningen var ett brott i enlighet med bostadsrättslagens kapitel  7, paragraf 18.  Kvinnan hade inte heller brytt sig om att låta hyresnämnden pröva saken.

Fallet nådde så småningom Högsta Domstolen, som kort konstaterade att då kvinnan aldrig själv vistades i lägenheten, spelade det ingen roll att bara två rum hyrdes ut. Hyresgästen kunde självständigt använda lägenheten, vilket är detsamma som att hela bostaden är uthyrd.  Kvinnan förlorade därför sin bostadsrätt.    

Högsta Domstolen 
Mål T 3328-97