Hoppa till huvudinnehåll

Samägd bostadsrätt kan utmätas

Ingen delägd bostadsrätt går längre säker från utmätning. Högsta Domstolen ( HD) har ändrat tidigare praxis, där bostadsrätter som ägdes av äkta makar och sambor kunde undantas eftersom den oskyldiga parten annars skulle förlora sin bostad.

Men 2015 ändrade HD det tidigare prejudikatet. Det hela handlade om en son och hans mor som ägde en bostadsrätt i Stockholm som blev föremål för utmätning. Sonen, som ägde 1/3-del av bostaden, hade dragit på sig så stora skulder att bostadsrätten skulle dras in och säljas på exekutiv auktion. Indragning via kronofogden innebär att egendom som bil, båt eller fastighet kan utmätas för ägarens skulder. Men det går inte att sälja en del av en bostadsrätt.

Beslutet överklagades till både tingsrätt och hovrätt, men båda instanser ansåg att tidigare praxis inte längre gällde. Numera är bostadsrätter, främst i storstadsregioner, så högt värderade att de inte längre kan undantas från utmätning.

De två ägarna överklagade till HD som beviljade prövningstillstånd. Samtliga domare samlades i ett så kallat plenum inför avgörandet av frågan, som ansågs särskilt viktig.

HD påpekade att skillnaderna mellan bostadsrätt och ägda fastigheter ligger fast. Men med tidigare syn skulle andelsägda bostadsrätter aldrig kunna utmätas, menade HD och fastslog tidigare domslut. Delägare i bostadsrätt har således numera anledning att se upp. Drabbas någon av ägarna av för stora skulder kan övriga delägare bli av med sin andel vid en exekutiv försäljning. Några förmildrande omständigheter som kan åberopas finns inte längre kvar.

Högsta Domstolen 
Mål Ö 2703-13