Hoppa till huvudinnehåll

Fallet med utlandssvensken

En förening i Stockholm hade beslutat om ändrade andelstal som påverkade avgifterna för samtliga medlemmar. En medlem som bodde utomlands hade inte kallats till stämman där beslutet fattades, trots att hans adress var känd. Styrelsen hade fört frågan till en stämma eftersom de nya andelstalen ändrade det inbördes förhållandet mellan bostadsrätterna.

Han stämde föreningen och vann målet, trots att alla medlemmar sa att de skulle rösta på samma sätt om saken togs upp på nytt.

Men hovrätten påpekade att alla som har rösträtt i en förening kan påverka ett beslut, även om det bara rör sig om en person. Föreningen fick stå för över 200.000 kr i rättegångskostnader, betala tillbaka för hög avgift till mannen och göra om hela processen.

Svea hovrätt
Mål T 3509-10