Hoppa till huvudinnehåll

10 års preskription för avgifter

Preskriptionstiden för avgifter i en bostadsrättsförening är sedvanliga tio år - inte tre år som i hyresrätt. Det fick det par i Stockholm erfara, som stämdes av föreningen sedan de flyttat från en centralt belägen bostadsrätt och låtit bli att betala avgifter på omkring 12.000 kronor för ett kvartal dessförinnan.

Föreningen hade trots flera påminnelser inte fått in pengarna, varför en stämningsansökan lämnades in mot de två tidigare medlemmarna.
Ansökan kom dock inte in till tingsrätten förrän cirka tre och ett halvt år efter det att medlemskapet hade upphört!
Paret och deras juridiska ombud hävdade därför att fordran borde vara preskriberad.

Bostadsrättslagen säger inget särskilt om preskriptionstid, men förhållandet mellan en bostadsrättshavare och föreningen torde vara detsamma som mellan en hyresgäst och en hyresvärd, och där gäller tre års preskriptionstid för obetalda hyror enligt lagen, ansåg paret.
Föreningens jurist menade emellertid att det inte råder något konsumentförhållande mellan en medlem och föreningen i bostadsrätt, och att preskriptionsreglerna därför inte gäller på samma sätt som i hyresrätt.
Som stöd för sin argumentering hade båda parter inhämtat utlåtanden från fristående juridiska experter i ämnet.

Både tingsrätt och hovrätt gick på föreningens linje, och höll därmed också med docenten och advokaten Stefan Lindskog som uttalat sig i frågan.

”Man måste utgå från den principiella skillnaden mellan bostadsrätt som ett sätt för ett antal personer att lösa sin boendefråga, och hyresrätten, där hyresgästen köper en av hyresvärden tillhandahållen nyttighet. Bostadsrätten är ett praktiskt instrument att tillförsäkra sig om ett långvarigt och långsiktigt boende utan att förvärva en egen fastighet”.
”En bostadsrättsförening är näringsidkare om den hyr ut bostäder eller lokaler, men inte därmed med automatik gentemot sina medlemmar”. 
”Vid betraktande av detta är  bostadsrätten mer att jämställa med ägandet av en andel i en fastighet än med hyran av en lägenhet” skrev hovrätten och avfärdade argumentet om konsumentrelation.
Paret dömdes att betala in hela den uteblivna avgiften till föreningen

Svea Hovrätt
Mål T 1659-99