Hoppa till huvudinnehåll

Ingen rätt till ersättning för egna renoveringar

Studenten
En brf-havare har inte rätt till ersättning för egna renoveringar som påverkas om föreningen beslutar om t.ex. ett stambyte. Föreningen måste dock återställa till ny standard, men mellanskillnaden mot egna, dyrare material får den boende i regel stå för själv. Många föreningar godkänner dock en viss ersättning efter godkända renoveringar, som i det här fallet i Gävle.    

En kvinnlig HSB-medlem i Brf Studenten i Gävle hade helrenoverat badrummet i sin lägenhet efter en vattenskada. Fem år senare beslutade föreningen att stammarna skulle bytas! Styrelsen tyckte att när stammarna ändå skulle åtgärdas var det lika bra att bygga om alla badrum samtidigt, vilket också stämman godkände.

Men några medlemmar, som redan byggt om sina badrum för dyra pengar, ställde sig frågande till rättvisan i beslutet, som inte gav dem någon ersättning alls. De begärde en extrastämma där majoriteten ändrade sig, och gick med på att viss ersättning skulle betalas ut ”till de medlemmar som anskaffat utrustning som kan återanvändas eller som på egen bekostnad redan renoverat sina våtutrymmen”, som det stod i protokollet.

Den 34-åriga kvinnan tyckte dock fortfarande att beslutet var felaktigt och stämde föreningen. I både tingsrätt och hovrätt påpekades att föreningen, enligt föreningens stadgar, tagit över delar av medlemmarnas underhållsskyldighet vid ombyggnaden, och att alla lägenheter därefter måste behandlas lika. Någon rätt till ersättning finns därför inte, menade HSB:s chefsjurist som företrädde föreningen. "Genom att själv bekosta renovering av badrum som leder till högre standard än den ursprungliga, tar bostadsrättshavaren således en viss risk på så vis att åtgärderna kan visa sig i någon mån meningslösa om föreningen beslutar om en senare ombyggnad”, skrev chefsjuristen.

Och hovrätten gick på föreningens linje! Rätten tyckte att föreningens beslut inte kunde anses så illojalt att det kunde upphävas. Domen överklagades till Högsta Domstolen som dock inte tog upp fallet.Kvinnan fick alltså viss ersättning av föreningen för sådant som föreningen sparade pengar på vid ombyggnaden, till exempel sanitetsporslin och annan badrumsinredning. 

Rättsläget än delvis ännu oklart i den här frågan. Ingen domstol har ännu prövat något fall där ingen ersättning alls har betalats ut.  Praxis brukar dock vara att medge viss ersättning, som här i Gävle, så länge medlemmen följt reglerna och styrelsen godkänt renoveringen efter den boendes anmälan eller ansökan.  Men någon absolut rätt till ersättning finns alltså inte.

Hovrätten för Nedre Norrland
Mål T 29:02