Hoppa till huvudinnehåll

Oskäliga villkor för andrahandsuthyrning

HYRNÄMND
Endast bostadsrättshavare kan teckna bostadsrättstillägg- inte hyresgäster i andra hand. Oskäliga vilkor för andrahandsuthyrning är ogiltiga, enligt Svea Hovrätt. Ill hyresnämnden - foto: Patrik Svedberg

En förening i Linköping krävde, som villkor för att godkänna en andrahandsuthyrning, att hyresgästen skulle teckna ansvarsförsäkring för skador som skulle kunna inträffa i fastigheten.

Villkoret ställdes i samband med ansökan från en kvinnlig medlem, som ville provbo med en sambo i hans bostad under en begränsad tid. En förutsättning är dock alltid att paret inte bott tillsammans tidigare, vilket inte var fallet.

Om föreningen inte godkänner en ansökan om uthyrning i andra hand, kan den boende ändå få tillstånd om det finns tillräckliga skäl och föreningen inte har anledning att säga nej, genom en ansökan hos hyresnämnden. Ett tillstånd ska tidsbegränsas och kan vara förenat med särskilda villkor.

Och det var det sistnämnda som föreningen lutade sig mot med sitt krav. Tidigare rättsfall har visat att en förening inte kan kräva en medlem på egna kostnader efter en skada, utan måste begära ersättning från andrahandshyresgästen - vilket kan vara svårt eller till och med omöjligt.

Men då föreningen inte kunde visa några omständigheter som talade emot den aktuella hyresgästen godkände hyresnämnden kvinnans ansökan. Nämndens beslut kan normalt inte överklagas, men här gjordes ett undantag eftersom målet ansågs värt att prövas.

Föreningen förde därför sin begäran vidare till Svea Hovrätt med kravet att hyresgästen skulle visa upp en egen ansvarsförsäkring för att ansökan skulle godkännas.

Föreningen hade inget att invända mot hyresgästens skötsamhet och hade heller inte påvisat någon annan omständighet som gjorde villkoret befogat. Dessutom går det för närvarande inte att teckna en sådan försäkring som föreningen krävde, menade rätten.

Att ställa upp sådana villkor som i princip gör en uthyrning i andra hand omöjlig är inte giltiga sa Svea Hovrätt och godkände kvinnans ansökan.

Svea Hovrätt
Mål ÖH 3810-19