Hoppa till huvudinnehåll

Sambos rätt till halva bostaden

Det spelar ingen roll vem som stod på kontraktet till en hyresrätt som senare ombildas till bostadsrätt, om ett sambopar bodde i bostaden gemensamt vid ombildningstillfället och paret senare separerar.

Då ingår bostaden i bodelningen, i likhet med allt annat som inköpts för det gemensamma boendet under sambotiden. Det har Högsta Domstolen kommit fram till i ett prejudicerande utslag om en bostadsrätt i Göteborg.

En kvinna hade förstahandskontrakt på en lägenhet i det aktuella huset, där hon senare inledde ett samboförhållande med en man. Bara något år därefter ombildades lägenheten till bostadsrätt, som hon köpte och stod för själv i sin helhet som medlem i föreningen. Om även mannen var medlem i föreningen eller inte framgår inte av rättsfallet, men torde inte ha betydelse för utslaget.

Efter att ha bott i den ombildade bostadsrätten i tolv år bröt dock paret upp och samboförhållandet avslutades. En tvist uppstod om bostaden skulle ingå i bodelningen eller inte, eftersom paret inte hade skrivit något samboavtal.

Mannen ansökte om hjälp via en bodelningsförrättare, som kom fram till att bostaden skulle ingå i boet, och att han därför var berättigad till halva värdet efter avdrag för lån och eventuella skulder. Kvinnan klandrade utfallet vid tingsrätten, som dömde till hennes fördel. Hovrätten kom senare fram till samma sak sedan målet överklagats.

Men HD ändrade underinstansernas syn i frågan.  Enligt sambolagen är gemensam bostad sådan som är avsedd för gemensamt boende och som inköpts under sambotiden av ena eller båda parterna.  Om ombildningen skett innan förhållandet inletts hade saken varit annorlunda.  När bostaden ombildades köptes den av kvinnan, men den skulle användas som gemensamt hem, påpekade HD.  Hon tvingades därför betala bostadens halva värde vid uppbrottet till sin tidigare sambo, cirka 795.000 kronor.

Domen är en betydelsefull påminnelse om hur viktiga juridiska förhållanden är vid samboförhållanden, och att t.ex.  upprätta ett skriftligt samboavtal, inte minst beträffande bostaden.   Att bara en part står som ägare till 100 procent av en bostadsrätt i föreningens lägenhetsregister saknar betydelse.

Högsta Domstolen 
Mål T 2076-21