Hoppa till huvudinnehåll

Miste uteplats efter 16 år

En bostadsrättshavare i Skåne blev av med sin uteplats, trots att föreningen gav honom tillstånd att använda marken redan 1996.

I samband med dräneringsarbeten våren 2012 beslutade dock styrelsen att medlemmarnas uteplatser skulle upphöra, vilket även fastställdes av den följande årsstämman.

Men det fick ”bägaren att rinna över” för mannen. Han stämde föreningen och påpekade att beslutet var ogiltigt eftersom det inkräktade på hans bostadsrätt. En sådan ändring måste fattas med 2/3-dels majoritet och dessutom godkännas av hyresnämnden för att gälla, vilket inte skett, menade han.

Och tingsrätten gav honom rätt. Eftersom han haft rätt att använda uteplatsen i hela 16 år, och föreningen dessutom infört regler för hur mark fick användas av de boende, räckte det för att han skulle få behålla den, ansåg tingsrätten.

Men föreningen överklagade till hovrätten, som tvärtom slog fast att en bostadsrättsförening fritt kan välja att låta medlemmarna nyttja vissa ytor, till exempel förråd, p-plats eller som uteplats om ytan och marken tillhör föreningen. För att marken ska höra till bostadsrätten krävs att man upprättar en tilläggsupplåtelse, vilket inte hade skett.

Och även om man gör det, hör marken till det yttre som tillhör föreningens ansvar, så länge inte stadgarna ändras först. Då har bostadsrättshavaren inte heller rätt att ändra och förfoga över marken som han eller hon vill, menade hovrätten. Att en tidigare stämma och styrelse i det här fallet båda gett sitt tillstånd spelar ingen roll. Marken ingick inte i bostadsrätten. Därmed kan föreningen också besluta att nyttjanderätten, eller hyresförhållandet, kan sägas upp så länge beslutet gäller lika för alla som haft samma möjlighet.

Hovrätten Skåne 
Mål 1357-13