Hoppa till huvudinnehåll

Inte skyldig stå för säljares slarv

Högsta Domstolen friar två kvinnliga bostadsrättshavare i Uppsala från att stå för föreningens kostnader efter en vattenskada.

Domen kom efter en tvist mellan HSB Brf Fiolbacken och två av deras medlemmar, en mor och hennes dotter, som köpt en bostadsrättslägenhet i huset. Redan första kvällen tog dottern en dusch, och följande morgon upptäckte hon att en stor mängd vatten runnit ut på hallgolvet och vidare ut i bostaden. Vice-värden tillkallades, men först morgonen därpå kunde han ta sig an problemet tillsammans med föreningens ordinarie rörfirma, som så småningom upptäckte att väggmattan bakom badkaret var borttagen och att väggen därefter bara målats över.

Vid duschning rann spillvatten osynligt ner mellan väggen och golvmattan och flödade efter en stund vidare ut i bostaden. Läckaget hade pågått en längre tid, även innan bostadsrätten bytte ägare. När eventuella kostnader diskuterades påpekade vice-värden att föreningen skulle stå för detta. För att förhindra fler skador beställde föreningen bland annat avfuktning som pågick i nära tre månader. Föreningen skickade sedan, trots vice-värdens löfte, fakturan för arbetet till bostadsrättshavarna, som dock vägrade betala eftersom de menade att felet orsakats av den tidigare ägaren. 
Föreningen betalade då fakturan, men stämde samtidigt de två kvinnliga medlemmarna vid Uppsala tingsrätt. Föreningen menade att enskilda medlemmar alltid ansvarar för lägenhetens inre skick, även om en skada orsakats av en tidigare ägare, som här.  De två kvinnorna påpekade tvärtom att föreningens krav gällde kostnader på fastigheten, som de bara kunde tvingas betala om de varit vårdslösa. Och de kunde de inte vara, menade de, eftersom felet ju orsakats av den förre ägaren.

Föreningen hänvisade då till både köpekontraktet, där säljaren friskrivit sig från ansvar, och de egna stadgarna, som säger att en ny medlem själv svarar för åtgärder som vidtagits av en tidigare bostadsrättshavare, t.ex. reparationer, underhåll och installationer.

Men Högsta Domstolen (HD) gick emot föreningens syn helt och hållet, bland annat sedan föreningen tagit tillbaka påståendet att kvinnorna skulle ha varit vårdslösa.  HD påpekar att bostadsrättslagen tvärtom i kapitel 6 paragraf 8, numera säger att den som köpt en bostadsrätt inte svarar för tidigare ägares betalningsförpliktelser. Vidare säger lagen att ansvarsfördelning mellan förening och bostadsrättshavare inte kan ändras till en boendes nackdel i föreningens stadgar. HD:s slutsats är att det därför krävs vårdslöshet - eller en utfäst garanti - för att ersättningsskyldighet ska föreligga.

Föreningen fick därmed stå för kostnaderna för sanering och reparation av vattenskadan på de delar som berörde fastigheten. Reparationerna i själva lägenheten fick dock kvinnorna förstås stå för själva. Domen visar att ansvar för föreningens kostnader efter en skada inte överförs från säljare till köpare när en bostadsrätt överlåts, så länge den nye medlemmen inte själv varit vårdslös. En sådan skrivning i stadgarna gäller med andra ord inte.

Högsta Domstolen 
Mål T 2062-06