Hoppa till huvudinnehåll

Missad pant kostade 1,5 miljoner

En bostadsrättsförening i Solna norr om Stockholm tvingades betala cirka 1,5 miljoner kronor i skadestånd till en av sina medlemmar efter att ha missat två pantförskrivningar vid en överlåtelse.

Det var redan 2006 som ärendet tog sin början, när två personer sålde sin bostadsrätt i föreningen till en manlig köpare.

I köpeavtalet angavs att säljarna garanterade att bostadsrätten inte var pantsatt eller på annat sätt belastad i samband med försäljningen. Den anlitade mäklaren begärde enligt praxis ett utdrag ur lägenhetsförteckningen, som via föreningens förvaltare visade att fyra panter fanns antecknade, som alla löstes innan resterande köpesumma betalades ut. Men nio år senare, sommaren 2015, kontaktades köparen av två långivande banker som meddelade att de hade kvarstående panter som misskötts, och att de därför ville ta bostadsrättens värde i anspråk. Medlemmen som köpt bostadsrätten stämde föreningen, som han menade var ansvarig för felet.

I bostadsrätt är det föreningens (läs styrelsens) ansvar att se till att panter förs in korrekt. Här finns inget system motsvarande det som finns för fast egendom, där anteckningen numera förs av Lantmäteriet.  Han yrkade skadestånd på den summa han gått miste om, och som inte gick att utmäta, eftersom de tidigare säljarna saknade tillgångar.

Tingsrätten ansåg det klarlagt att föreningen underrättats på ett korrekt sätt av båda bankerna om sina panter, men som - oklart varför - inte antecknats i registret.  Den ekonomiska förvaltaren hade inte gjort något fel i sitt arbete eller via sitt avtal med föreningen. Rätten konstaterade att det är bostadsrättsföreningens skyldighet enligt lagen att anteckna panter i lägenhetsförteckningen och att vårdslöshet måste vara förklaringen till misstagen.

Oavsett om man anlitat en extern förvaltare, eller givit någon person i föreningen i uppdrag att sköta det hela som registeransvarig, är föreningen alltid ytterst ansvarig. Det går inte att friskriva sig från detta ansvar enligt reglerna i Bostadsrättslagen kapitel 10 paragraf 3.

Tidigare rättsfall har slagit fast att en bostadsrättsförening kan bli skyldig att betala skadestånd till en medlem, vilket här skulle visa sig bli hela 1,2 miljoner plus 300.000 kronor i rättegångskostnader. Målet överklagades till Högsta Domstolen som dock fastslog tingsrättens ursprungliga dom.

Högsta Domstolen 
Mål T 1559:18