Hoppa till huvudinnehåll

Förverkad bostadsrätt efter renovering

En 39-årig man fick sin bostadsrätt på Kungsholmen i Stockholm förverkad efter en dom i Svea Hovrätt. Det var i mars 2015 som han lämnade en förfrågan till föreningen om att få bygga om både kök och badrum i bostaden, och fick klartecken.

Men vid renoveringen kopplades en ny avloppsledning ihop med ett gammalt rör som var ”proppat” och inte längre fungerade. Felet orsakade en massiv vattenskada i en bostad flera våningar längre ner. Skadorna åtgärdades och bekostades av mannens försäkringsbolag. Men han lät även den serbiske hantverkaren, som saknade svensk behörighet, göra ingrepp på ventilationen i lägenheten, som försämrades, och dessutom togs två radiatorer i hall respektive badrum bort.

Föreningen uppmanade honom vid två tillfällen att åtgärda felen. Han informerades skriftligen upprepade gånger om att han kunde bli av med sin bostadsrätt om inte rättelse vidtogs omgående. Föreningen åtgärdade bristerna i ventilationen, som försämrat luftflödet i stora delar av huset, men trots uppmaningar skedde i övrigt ingenting. I januari året efter, nära ett halvår efter den första begäran om rättelse, förklarade föreningen istället bostadsrätten förverkad.

Då återställde mannen elementet i hallen, och de felaktiga rören drogs om i ett schakt ner mot lägenheten under, vilket godkändes av grannen. Men rören till avloppet åtgärdades inte. Föreningen menade att de inte lämnat tillstånd till något av ingreppen och inte heller hade informerats om det. Godkännandet från deras sida gällde renovering i kök och badrum, målning med mera, inget annat. Felaktigheterna var lika med vanvård, och någon rättelse hade inte skett förrän efter uppsägningen väl var gjord, menade föreningen.

Tvisten nådde hovrätten som påpekade att en bostadsrätt kan förverkas om innehavaren vanvårdar lägenheten, eller inte fullgör sina skyldigheter enligt lag och stadgar. Rättelse ska ske utan dröjsmål efter uppmaning, innan föreningen hunnit säga upp bostadsrättshavaren. Ändringarna och ingrepp i avloppsledningar och radiatorer var så allvarliga och lett till så stora skador, att mannen måste anses ha åsidosatt sina skyldigheter som bostadsrättshavare, menade hovrätten. Bostadsrättshavaren blev därför av med sin lägenhet. Han fick även stå för motpartens rättegångskostnader på 450.000 kronor.

Svea Hovrätt 
Mål T 9300-17